Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

Kraków ? Krowodrza niezabudowana działka nr 23/1 obręb nr 27 położona w rejonie ul. Dożynkowej o powierzchni  0,5834 ha. Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem R- tereny rolnicze.
Cena oszacowania: 245.774,00 zł, cena wywoławcza: 122.877,00 zł
II Licytacja: 18 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2169/04, skrót z operatu

- Kraków - Krowodrza niezabudowana działka nr 311 obręb nr 51 o powierzchni 0,4054 ha. Działka znajduje się we wschodniej i zachodniej części w terenach zieleni nieurządzonej o symbolu - ZR, natomiast w części środkowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN.
Cena oszacowania: 239.393,00 zł, cena wywoławcza: 179.544,75 zł.
I Licytacja: 9 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 136/15, skrót z operatu.

-  Kraków działka nr 135/2 obr. 47 o powierzchni 0,30 ha. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarach: tras komunikacyjnych, MN (teren o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności), ZO (tereny otwarte w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna).
Cena oszacowania: 383.100,00 zł, cena wywoławcza: 191.550,00 zł.
II Licytacja: 2 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05 i inne mapka.

- nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Glogera:
1) działka nr 174 obręb nr 30 (o powierzchni 0,3280 ha).
Cena oszacowania: 858.835,00 zł, cena wywoławcza: 644.126,25 zł.
2) działka nr 175/1 obręb nr 30 (o powierzchni 0,3482 ha).
Cena oszacowania: 911.727,00 zł, cena wywoławcza: 683.795,25 zł.
Działki znajdują się w przeważającej części w terenach o funkcji zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności MN, natomiast w wąskim pasie od strony wschodniej - w terenach system zieleni i parków rzecznych/tereny zielone.
I Licytacja: 23 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMS 656/11 i inne, skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Wrocławskiej 43 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 69. Lokal posiada powierzchnię 40,98 m2. Składa się z łazienki, przedpokoju, ciemnej kuchni i dwóch pokoi.
Cena oszacowania: 258.683,00 zł, cena wywoławcza: 194.012,25 zł.
I Licytacja: 7 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1987/13 IX KM 2365/14 skrót z operatu.

Okolice Krakowa

- Wola Filipowska gm. Krzeszowice przy ul. Krzywej 15 nieruchomość obejmuje:
- niezabudowaną działkę nr 1318 o powierzchni 0,08 ha, położoną w terenach oznaczonych symbolem M1 tj. tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej;
Cena oszacowania: 49.972,00 zł, cena wywoławcza: 33.314,67 zł.
- działkę nr 1319/1 o powierzchni 0,23 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.
Cena oszacowania: 239.339,00 zł, cena wywoławcza: 159.559,33 zł.
II Licytacja: 3 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1816/10 i inne, skrót z operatu.

- Babice gm. Oświęcim niezabudowana działka nr 728/17 o powierzchni 0,5059 ha, usytuowana w terenach rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 o symbolu UC.
Cena oszacowania: 499.533,00 zł, cena wywoławcza: 374.649,75 zł.
I Licytacja: 23 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2048/12, skrót z operatu.

- Będkowice gm. Wielka Wieś niezabudowana działka nr 674/2 o powierzchni 0,6750 ha. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś działka ujęta jest w terenach oznaczonych symbolem 2ZL - tereny lasów.
Cena oszacowania: 40.500,00 zł, cena wywoławcza: 20.250,00 zł
II Licytacja: 2 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3025/11, skrót z operatu

- Niegoszowice gm. Zabierzów działka nr 119/2 o powierzchni 0,12 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 373.372,00 zł, cena wywoławcza: 280.029,00 zł.
I Licytacja: 3 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 303/14, skrót z operatu.

- Nielepice gm. Zabierzów działka nr 200 o powierzchni 0,07 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 109.035,00 zł, cena wywoławcza: 81.776,25 zł.
I Licytacja: 2 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 842/14 i inne skrót z operatu.

- Rudawa ul. Domańska 8 gm. Zabierzów udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej działkę nr 165/7 o powierzchni 0,08 ha, zabudowaną domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 320.382,00 zł, cena wywoławcza: 213.588,00 zł.
II Licytacja: 23 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1016/14 i inne, przykładowe zdjęcia:1, 2, 3, mapka.

- Rząska gm. Zabierzów  przy ul. Balickiej działka nr 575/1 o powierzchni 1,08 ha, zabudowana obiektami w złym stanie technicznym (tj. pozostałości po starych i częściowo wyburzonych obiektach oraz parter budynku w stanie surowym otwartym). Działka położona jest w terenach: zabudowy mieszkaniowo-usługowej 30MNU (około 0,43 ha), zieleni ogrodowej 3ZG (około 0,62 ha), publicznych dróg zbiorczych 3KDZ (wąski pas przy drodze).
Cena oszacowania: 2.404.846,00 zł, cena wywoławcza: 1.202.423,00 zł.
II Licytacja: 30 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2123/14 i inne, skrót z operatu.

- Zabierzów gm. Zabierzów przy ul. Śląskiej 262 działki nr 69, 101/28 o łącznej powierzchni 0,1743 ha, zabudowane budynkiem o funkcji mieszkalno-usługowej oraz garażem.
Cena oszacowania: 681.043,00 zł, cena wywoławcza: 454.028,67 zł
II Licytacja: 2 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2227/12, IX KM 567/15, skrót z operatu

- Batowice gm. Zielonki zwarty kompleks dwóch działek nr 8/1 (o pow. 0,06 ha) i 8/2 (o pow. 0,13 ha), zabudowanych budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni 418,67 m2 (suma powierzchni pomieszczeń parteru i użytkowego poddasza).
Cena oszacowania: 901.868,00 zł, cena wywoławcza: 601.245,33 zł.
II Licytacja: 27 maja 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2282/13 i inne, skrót z operatu.

- Węgrzce gm. Zielonki działka nr 481/25 o powierzchni 0,8933 ha, zabudowana obiektami dawnej jednostki wojskowej wpisanymi do rejestru zabytków.
Zgodnie ze Studium gminy Zielonki przedmiotowa działka ujęta jest w terenach specjalnych o symbolu IS.
Cena oszacowania: 1.971.462,00 zł, cena wywoławcza: 1.478.596,50 zł.
I Licytacja: 7 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 270/13 i inne skrót z operatu.

- Węgrzce gm. Zielonki, przy ul. A11 nr 3 udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej działkę nr 539 o powierzchni 0,10 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania udziału: 302.012,00 zł, cena wywoławcza: 201.341,33 zł.
II Licytacja: 2 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1809/13 i inne.

- Wola Zachariaszowska gm. Zielonki udział w wysokości 3/32 części nieruchomości obejmującej działkę nr 28/4 o powierzchni 0,2788 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz garażem.
Cena oszacowania udziału: 46.287,00 zł, cena wywoławcza: 34.715,25 zł.
I Licytacja: 28 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1848/13, skrót z operatu.

- Zielonki gm. Zielonki niezabudowana działka nr 375 o powierzchni 0,29 ha. Działka położona jest w terenach oznaczonych jako:
- 06.R.17 - tereny gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach, sadach;
- KKD - drogi gminne dojazdowe (w niewielkim fragmencie od strony południowej);
- KDW - drogi wewnętrzne (w niewielkim fragmencie od strony północnej).
Cena oszacowania: 96.658,00 zł, cena wywoławcza: 72.493,50 zł.
I Licytacja: 16 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2692/12 i IX KM 2346/14, skrót z operatu.

-  Zielonki gm. Zielonki działka nr 1446/195, o powierzchni 0,03 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.
Cena oszacowania udziału: 1.057.360,00 zł, cena wywoławcza: 704.906,67 zł.
II Licytacja: 28 maja 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05 i inne przykładowe zdjęcia:1, 2.


Ford Focus   KRA52842  rok produkcji 1999,kolor zielony, benzyna oszacowany na kwotę  4.500,00 zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 2.250,00 zł.
II Licytacja: 17 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1423/12.

- Opel Corsa rok produkcji 1998, kolor biały, przebieg ok 160.000km - oszacowany na kwotę 2.000,00zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 10 czerwca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 225/14.