Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

Nabycie nieruchomości należy do kręgu czynności podlegających

opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, o czym stanowi art. 4 pkt 1 tej ustawy.

Stawka podatku wynosi natomiast 2%. Szczegółowych informacji udziela urząd skarbowy.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Słomczyńskiego 20 udział w wysokości 1440/50711 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny - garaż wielostanowiskowy LNM1. Z w/w udziałem związane jest prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego nr 25.
Udział w wysokości 1440/50711 cz. nieruchomości został oszacowany na kwotę: 29.000,00 zł, cena wywoławcza: 19.333,34 zł.
II Licytacja: 17 września 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 826/15 i inne, skrót z operatu .

- Kraków przy ul. Wrocławskiej 66 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 116.
Lokal posiada powierzchnię 31,15 m2, położony jest na parterze i składa się z łazienki, przedpokoju, kuchni i pokoju.
Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,25 m2.
Cena oszacowania: 215.486,00 zł, cena wywoławcza: 161.614,50 zł
I Licytacja: 21 września 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 147/17 skrót z operatu.

Okolice Krakowa

- Wołowice gm. Czernichów działka nr 144 o powierzchni 0,22 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 302.290,00 zł, cena wywoławcza: 226.717,50 zł.
I Licytacja: 22 sierpnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1170/14 IX KM 759/17 skrót z operatu.

- Czatkowice gm. Krzeszowice działka nr 492 o powierzchni 0,12 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 466.552,00 zł, cena wywoławcza: 311.034,67 zł
II Licytacja: 21 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 815/17, IX KM 557/18 skrót z operatu.

- Czatkowice gm. Krzeszowice działka nr 549/2 o powierzchni 0,2854 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 429.579,00 zł, cena wywoławcza: 286.386,00 zł
II Licytacja: 22 sierpnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1078/16, skrót z operatu.

- Czatkowice gm. Krzeszowice udział w wysokości 1/3 części nieruchomości obejmującej działki nr 549/1, 548/1 o łącznej powierzchni 0,0310 ha, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową.
Cena oszacowania udziału: 4.869,00 zł, cena wywoławcza: 3.246,00 zł
II Licytacja: 22 sierpnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1078/16, skrót z operatu.

- Krzeszowice przy ul. Długiej 10 lokal mieszkalny nr 123. Lokal położony jest na parterze, posiada powierzchnię 48,87 m2 i składa się z 3 pokoi, kuchni łazienki, wc oraz przedpokoju.
Cena oszacowania: 185.706,00 zł, cena wywoławcza: 139.279,50 zł
I Licytacja: 14 września 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2166/15 skrót z operatu.

- Krzeszowice gm. Krzeszowice, przy ul. Grunwaldzkiej 226 działka nr 261/1 o powierzchni 0,0706 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 472.247,00 zł, cena wywoławcza: 314.831,33 zł
II Licytacja: 10 sierpnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 723/17 IX KM 1200/17 IX KM 143/17, skrót z operatu.

- Miękinia gm. Krzeszowice udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 342 o powierzchni 0,7360 ha (kształt zbliżony do wydłużonego równoległoboku o długości około 250 m i szerokości około 30 m).
Działka znajduje się:
- w około 40% w terenie oznaczonym symbolem M1 (tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę dla rolników i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną);
- w około 45% w terenie oznaczonym symbolem R (tereny upraw polowych);
- w około 15% w terenie oznaczonym symbolem ZN (tereny zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym).
Cena oszacowania w/w udziału: 69.462,00 zł, cena wywoławcza: 52.096,50 zł
I Licytacja: 11 września 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2010/15 IX KM 333/18, skrót z operatu.

- Nawojowa Góra gm. Krzeszowice, przy ul. Lipowej 10 działka nr 648/2 o powierzchni 0,07 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 375.338,00 zł, cena wywoławcza: 281.503,50 zł.
I Licytacja: 13 września 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 533/16 i inne, skrót z operatu .

- Wola Filipowska 613 gm. Krzeszowice lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 274.565,00 zł, cena wywoławcza: 183.043,34 zł
II Licytacja: 17 września 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2183/09, IX KM 1429/10 skrót z operatu.

- Cholerzyn gm. Liszki nieruchomości: 1) działka nr 2342/3 (o pow. 0,08 ha).
Cena oszacowania udziału: 9.742,00 zł, cena wywoławcza: 4.871,00 zł.
2) działka nr 2349/5 (o pow. 0,50 ha).
Cena oszacowania udziału: 478.979,00 zł, cena wywoławcza: 239.489,50 zł.
3) działka nr 2342/1 (o pow. 0,47 ha).
Cena oszacowania udziału: 49.259,00 zł, cena wywoławcza: 24.629,50 zł.
Działki nr 2342/3, 2342/1 znajdują się w terenach oznaczonych ZE3 - obszary zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych.
Działka nr 2349/5 znajduje się w terenach oznaczonych U/P - obszar kształtowania zabudowy usługowo-produkcyjnej, ponadto w strefie terenów zagrożonych zalewami i narażonych na okresowe podtopienia.
II Licytacja: 11 września 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1114/14 i inne skrót z operatu (pkt. 1,3), skrót z operatu (pkt.2 ) .

- Mników gm. Liszki w skład nieruchomości wchodzą niezabudowane działki:
- działka nr 418/2 o powierzchni 0,28 ha (o wymiarach około 115x25 metrów)
Cena oszacowania: 220.083,00 zł, cena wywoławcza: 165.062,25 zł
- działka nr 1589 o powierzchni 0,22 ha (o wymiarach około 178x13 metrów)
Cena oszacowania: 165.999,00 zł, cena wywoławcza: 124.499,25 zł
- działka nr 1637 o powierzchni 0,27 ha (o wymiarach około 150x19 metrów)
Cena oszacowania: 181.635,00 zł, cena wywoławcza: 136.226,25 zł
Działki nr 1589 oraz 1637 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Działka nr 418/2 znajduje się w około 2/3 powierzchni na terenie oznaczonym symbolem MU2, tj. obszarach kształtowania zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w około 1/3 powierzchni na terenach oznaczonych symbolem R1 tj. obszarach terenów rolnych.
Działka nr 1589 w przeważającej części znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MU2, tj. terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, fragmentarycznie w części zachodniej oraz wschodniej na terenach oznaczonych symbolem KDD1, tj. terenach publicznych dróg dojazdowych.
Działka nr 1637 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem U/P, tj. obszarze kształtowania zabudowy usługowo-produkcyjnej, w niewielkiej (zachodniej) części w terenach UT, tj. terenach usług turystyki, w niewielkiej (zachodniej) części w terenach KDD1, tj. terenach publicznych dróg dojazdowych.
I Licytacja: 14 sierpnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KMP 29/07, skrót z operatu.

- Pisary gm. Zabierzów, przy ul. Spacerowej 53 działka nr 3/18 o powierzchni 0,0821 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 580.355,00 zł, cena wywoławcza: 435.266,25 zł
I Licytacja: 7 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1338/17 skrót z operatu.

- Zielonki gm. Zielonki działka nr 1446/195 o powierzchni 0,03 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.
Cena oszacowania: 908.507,00 zł, cena wywoławcza: 681.380,25 zł
I Licytacja: 27 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05, skrót z operatu.

- Zielonki gm. Zielonki przy ul. Gwizdałów 22 działka nr 623 o powierzchni 0,16 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 1.147.574,00 zł, cena wywoławcza: 765.049,33 zł.
II Licytacja: 5 września 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1859/15 i inne, skrót z operatu.