Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

Nabycie nieruchomości należy do kręgu czynności podlegających

opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, o czym stanowi art. 4 pkt 1 tej ustawy.

Stawka podatku wynosi natomiast 2%. Szczegółowych informacji udziela urząd skarbowy.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Chełmońskiego nieruchomości:
1) udział w wysokości 6727470481/104770199130 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 26;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
2) udział w wysokości 2075/3815 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A;
Cena oszacowania: 37.824,00 zł, cena wywoławcza: 28.368,00 zł
3) udział w wysokości 2312/3636 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG4, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A;
Cena oszacowania: 42.144,00 zł, cena wywoławcza: 31.608,00 zł
4) nieruchomość obejmująca lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG5, położona w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A;
Cena oszacowania: 12.241,00 zł, cena wywoławcza: 9.180,75 zł
5) udział w wysokości 1170/3145 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG6, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A;
Cena oszacowania: 21.327,00 zł, cena wywoławcza: 15.995,25 zł
6) udział w wysokości 376734555/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 6;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
7) udział w wysokości 376734555/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 9;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
8) udział w wysokości 376734555/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 20;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
9) udział w wysokości 376734554/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 22;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
10) udział w wysokości 376734554/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 23;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
11) udział w wysokości 376734554/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 28;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
12) udział w wysokości 376734554/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 29;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
13) udział w wysokości 2106/3795 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102;
Cena oszacowania: 38.389,00 zł, cena wywoławcza: 28.791,75 zł
14) udział w wysokości 2208/3606 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG4, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102;
Cena oszacowania: 40.248,00 zł, cena wywoławcza: 30.186,00 zł
15) nieruchomość obejmująca lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG5, położona w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102;
Cena oszacowania: 11.810,00 zł, cena wywoławcza: 8.857,50 zł
16) nieruchomość obejmująca lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG6, położona w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102;
Cena oszacowania: 57.273,00 zł, cena wywoławcza: 42.954,75 zł
17) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
18) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 5, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
19) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 12, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
20) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 17, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
21) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 27, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
22) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 28, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
23) udział w wysokości 8483/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 30, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
24) udział w wysokości 1756/3815 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie nr PG3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B;
Cena oszacowania: 32.009,00 zł, cena wywoławcza: 24.006,75 zł
25) udział w wysokości 1873/3636 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie nr PG4, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B;
Cena oszacowania: 34.141,00 zł, cena wywoławcza: 25.605,75 zł
26) nieruchomość obejmująca lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG5, położona w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B;
Cena oszacowania: 12.241,00 zł, cena wywoławcza: 9.180,75 zł
27) udział w wysokości 1989/3145 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie nr PG6, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B;
Cena oszacowania: 36.256,00 zł, cena wywoławcza: 27.192,00 zł
28) nieruchomość obejmująca lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG2, położona w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B.
Cena oszacowania: 14.051,00 zł, cena wywoławcza: 10.538,25 zł
Poszczególne nieruchomości będą licytowane kolejno, dlatego nie jest możliwe wskazanie terminu licytacji konkretnej nieruchomości, a cała licytacja będzie trwać kilka godzin.
I Licytacja: 4 grudnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 2401/14, IX KM 1000/18, skrót z operatu 1, skrót z operatu 2, skrót z operatu 3.

- Kraków przy ul. Składowej 14b nieruchomości:
1) lokal mieszkalny nr LM1 (o powierzchni 27,88 m2);
Cena oszacowania: 176.655,00 zł, cena wywoławcza: 132.491,25 zł
2) lokal mieszkalny nr LM2 (o powierzchni 55,64 m2);
Cena oszacowania: 340.157,00 zł, cena wywoławcza: 255.117,75 zł
3) lokal mieszkalny nr LM3 (o powierzchni 27,88 m2);
Cena oszacowania: 173.550,00 zł, cena wywoławcza: 130.162,50 zł
4) lokal mieszkalny nr LM4 (o powierzchni 55,63 m2);
Cena oszacowania: 333.901,00 zł, cena wywoławcza: 250.425,75 zł
5) lokal mieszkalny nr LM5 (o powierzchni 84,11 m2);
Cena oszacowania: 486.112,00 zł, cena wywoławcza: 364.584,00 zł
6) lokal mieszkalny nr LM6 (o powierzchni 69,24 m2).
Cena oszacowania: 414.306,00 zł, cena wywoławcza: 310.729,50 zł
I Licytacja: 6 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 249/16 i inne, skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Wyspiańskiego 5 działka nr 93 obręb nr 4 o powierzchni 0,1799 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem dla gości.
Cena oszacowania: 6.104.665,00 zł, cena wywoławcza: 4.069.776,67 zł
II Licytacja: 9 października 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1655/14, IX KM 1789/17, IX KM 1385/17 skrót z operatu.

Okolice Krakowa

- Czatkowice gm. Krzeszowice działka nr 492 o powierzchni 0,12 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 466.552,00 zł, cena wywoławcza: 311.034,67 zł
II Licytacja: 21 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 815/17, IX KM 557/18 skrót z operatu.

- Tenczynek gm. Krzeszowice nieruchomość obejmuje:
- działkę nr 1778/2 (o powierzchni 0,0782 ha) zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej;
Cena oszacowania: 498.197,00 zł, cena wywoławcza: 373.647,75 zł
- działkę nr 1775 (o powierzchni 0,04 ha);
Cena oszacowania: 4.030,00 zł, cena wywoławcza: 3.022,50 zł
- działkę nr 1777/1 (o powierzchni 0,1397 ha).
Cena oszacowania: 124.421,00 zł, cena wywoławcza: 93.315,75 zł
I Licytacja: 20 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 508/18 i inne skrót z operatu.

- Mników gm. Liszki w skład nieruchomości wchodzą niezabudowane działki:
- działka nr 418/2 o powierzchni 0,28 ha (o wymiarach około 115x25 metrów)
Cena oszacowania: 220.083,00 zł, cena wywoławcza: 110.041,50 zł
- działka nr 1589 o powierzchni 0,22 ha (o wymiarach około 178x13 metrów)
Cena oszacowania: 165.999,00 zł, cena wywoławcza: 82.999,50 zł
- działka nr 1637 o powierzchni 0,27 ha (o wymiarach około 150x19 metrów)
Cena oszacowania: 181.635,00 zł, cena wywoławcza: 90.817,50 zł
Działki nr 1589 oraz 1637 nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
Działka nr 418/2 znajduje się w około 2/3 powierzchni na terenie oznaczonym symbolem MU2, tj. obszarach kształtowania zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w około 1/3 powierzchni na terenach oznaczonych symbolem R1 tj. obszarach terenów rolnych.
Działka nr 1589 w przeważającej części znajduje się na terenach oznaczonych symbolem MU2, tj. terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej, fragmentarycznie w części zachodniej oraz wschodniej na terenach oznaczonych symbolem KDD1, tj. terenach publicznych dróg dojazdowych.
Działka nr 1637 znajduje się na terenach oznaczonych symbolem U/P, tj. obszarze kształtowania zabudowy usługowo-produkcyjnej, w niewielkiej (zachodniej) części w terenach UT, tj. terenach usług turystyki, w niewielkiej (zachodniej) części w terenach KDD1, tj. terenach publicznych dróg dojazdowych.
II Licytacja: 16 października 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KMP 29/07, skrót z operatu.

- Piekary gm. Liszki udział w wysokości 5/8 części nieruchomości obejmującej działki nr 56/4 (o powierzchni 0,18 ha), nr 56/8 (o powierzchni 0,05 ha), nr 56/9 (o powierzchni 0,01 ha) tworzące zwarty kompleks zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 247.326,00 zł, cena wywoławcza: 185.494,50 zł
I Licytacja: 22 stycznia 2019 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1190/16, IX KM 1275/16, IX KM 1277/16 skrót z operatu.

- Balice gm. Zabierzów przy ul. Szkolnej 90 działka nr 407 o powierzchni 0,17 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 512.627,00 zł, cena wywoławcza: 384.470,25 zł
I Licytacja: 6 grudnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1737/17 i inne, skrót z operatu

- Pisary gm. Zabierzów, przy ul. Spacerowej 53 działka nr 3/18 o powierzchni 0,0821 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 580.355,00 zł, cena wywoławcza: 435.266,25 zł
I Licytacja: 7 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1338/17 skrót z operatu.

- Rudawa ul. Domańska 8 gm. Zabierzów działka nr 165/7 o powierzchni 0,0763 ha, zabudowaną domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania udziału: 640.764,00 zł, cena wywoławcza: 480.573,00 zł.
I Licytacja: 18 października 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 47/14 i inne, przykładowe zdjęcia:1, 2, 3, mapka.

- Zielonki gm. Zielonki działka nr 1446/195 o powierzchni 0,03 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.
Cena oszacowania: 908.507,00 zł, cena wywoławcza: 681.380,25 zł
I Licytacja: 27 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05, skrót z operatu.