Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Armii Krajowej 7 lokal mieszkalny nr 142, położony jest na XII piętrze i posiada powierzchnię 35,22 m2. Składa się z 2 pokoi, aneksu kuchennego, łazienki, przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 1,34 m2.
Cena oszacowania: 218.292,00 zł, cena wywoławcza: 163.719,00 zł
I Licytacja: 17 listopada 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2694/13 i inne, skrót z operatu .

- Kraków przy ul. Królowej Jadwigi 33a udziału w wysokości 215/10000 części nieruchomości obejmującej działkę nr 38/12 o powierzchni 0,0978 ha, zabudowaną budynkiem wielorodzinnym.
Z udziałem 215/10000 części w prawie własności nieruchomości gruntowej związane jest prawo do 1/2 części następujących lokali:
- lokal mieszkalny nr 15 o pow. 36,6 m2, położony na I piętrze (niewyodrębniony);
- lokal użytkowy o pow. 43,9 m2, położony na kondygnacji przyziemia (niewyodrębniony);
- garaż w przyziemiu o pow. 16,2 m2 (niewyodrębniony);
- garaż w przyziemiu o pow. 39,1 m2 (niewyodrębniony);
- garaż w przyziemiu o pow. 38,8 m2 (niewyodrębniony).
Cena oszacowania: 288.939,00 zł, cena wywoławcza: 192.626,00 zł.
II Licytacja: 3 listopada 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2623/08, IX KMS 79/13 skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Sępiej 1 działka nr 974/2 obręb nr 21 o powierzchni 0,0893 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej (obiekt o słabym stanie technicznym - do kompleksowej przebudowy lub rozbiórki).
Cena oszacowania: 458.291,00 zł, cena wywoławcza: 305.527,33 zł
II Licytacja: 24 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2019/12, IX KM 633/14 skrót z operatu .

- Kraków przy ul. Wybickiego działki nr 143/14, 143/12, 143/21, 143/22 obręb nr 44 o łącznej powierzchni 0,2029 ha, zabudowane fundamentami z piwnicami oraz pierwszą kondygnacją parteru rozpoczętej i przerwanej budowy budynku wielorodzinnego (obiekty przeznaczone do rozbiórki).
Cena oszacowania: 1.386.839,00 zł, cena wywoławcza: 1.040.129,25 zł.
I Licytacja: 21 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 163/96, skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Zielony Most działka nr 394/2 obręb nr 40 o powierzchni 0,3959 ha.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług o symbolu MN/U.1.2.
Cena oszacowania: 2.850.007,00 zł, cena wywoławcza: 1.425.003,50 zł
II Licytacja: 4 listopada 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 781/14, skrót z operatu .

Okolice Krakowa

- Przeginia Narodowa gm. Czernichów nieruchomości obejmujących następujące działki, które w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem "E"- tereny rolne-ekologiczne:
1) działka nr 324/1 (o pow. 6,89 ha) posiadająca założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Czernichowie nr KR1K/00020072/1.
Cena oszacowania: 35.100,00 zł, cena wywoławcza: 26.325,00 zł
2) działki posiadające założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie z siedzibą w Czernichowie nr KR1K/00012009/0:
- działka nr 355 o pow. 2,33 ha - oszacowana na kwotę: 14.700,00 zł
Cena oszacowania: 2.106.493,00 zł, cena wywoławcza: 11.025,00 zł
- działka nr 356/1 o pow. 0,30 ha.
Cena oszacowania: 2.700,00 zł, cena wywoławcza: 2.025,00 zł
- działka nr 375 o pow. 4,46 ha.
Cena oszacowania: 24.100,00 zł, cena wywoławcza: 18.075,00 zł
- działka nr 378/1 o pow. 14,37 ha.
Cena oszacowania: 67.500,00 zł, cena wywoławcza: 50.625,00 zł
- działka nr 378/2 o pow. 0,30 ha.
Cena oszacowania: 2.800,00 zł, cena wywoławcza: 2.100,00 zł
- działka nr 378/3 o pow. 0,80 ha.
Cena oszacowania: 6.400,00 zł, cena wywoławcza: 4.800,00 zł
- działka nr 378/4 o pow. 4,80 ha.
Cena oszacowania: 27.400,00 zł, cena wywoławcza: 20.550,00 zł
- działka nr 378/5 o pow. 2,72 ha.
Cena oszacowania: 14.700,00 zł, cena wywoławcza: 11.025,00 zł
- działka nr 738/1 o pow. 10,49 ha.
Cena oszacowania: 56.600,00 zł, cena wywoławcza: 42.450,00 zł
- działka nr 907 o pow. 0,20 ha.
Cena oszacowania: 1.900,00 zł, cena wywoławcza: 1.425,00 zł
I Licytacja: 30 września 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 181/02, skrót z operatu

- Łazy gm. Jerzmanowice-Przeginia działka nr 63/2 o powierzchni 0,2648 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 601.474,00 zł, cena wywoławcza: 400.982,67 zł
II Licytacja: 1 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 16/12, skrót z operatu

- Krzeszowice przy ul. Armii Krajowej 9 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 23 (o powierzchni 34,35 m2).
Cena oszacowania: 140.388,00 zł, cena wywoławcza: 93.592,00 zł
II Licytacja: 1 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 357/12 i inne, skrót z operatu

- Krzeszowice przy ul. Szarych Szeregów 5 lokal mieszkalny nr 14 (o pow. 47,58 m2).
Cena oszacowania: 184.254,00 zł, cena wywoławcza: 138.190,50 zł.
I Licytacja: 13 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2688/13, skrót z operatu.

- Nawojowa Góra gm. Krzeszowice udziały w nieruchomościach:
1) udział w wysokości 1/2 części  niezabudowanej działki nr 529 (o pow. 0,23 ha);
Cena oszacowania udziału w wys. 1/2 cz. nieruchomości: 80.753,00 zł zł, cena wywoławcza: 40.376,50 zł
2) udział w wysokości 1/2 części  niezabudowanej działki nr 535 (o pow. 0,16 ha);
Cena oszacowania udziału w wys. 1/2 cz. nieruchomości: 52.047,00 zł zł, cena wywoławcza: 26.023,50 zł
3) udział w wysokości 1/2 części  niezabudowanej działki nr 570 (o pow. 0,38 ha);
Cena oszacowania udziału w wys. 1/2 cz. nieruchomości: 127.713,00 zł, cena wywoławcza: 63.856,50 zł
4) udział w wysokości 1/2 części  niezabudowanej działki nr 766 (o pow. 0,16 ha);
Cena oszacowania udziału w wys. 1/2 cz. nieruchomości: 6.220,00 zł, cena wywoławcza: 3.110,00 zł
5) udział w wysokości 1/2 części  niezabudowanej działki nr 1421 (o pow. 0,09 ha).
Cena oszacowania udziału w wys. 1/2 cz. nieruchomości: 3.341,00 zł, cena wywoławcza: 1.670,50 zł
II Licytacja: 4 listopada 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 926/13, skrót z operatu

- Paczółtowice gm. Krzeszowice niezabudowana działka nr 820/2 o powierzchni 0,1196 ha. Działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZE- tereny zieleni nieurządzonej.
Cena oszacowania: 10.872,00 zł, cena wywoławcza: 8.154,00 zł.
I Licytacja: 4 listopada 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1992/13, skrót z operatu.

- Tenczynek gm, Krzeszowice działka nr 1559/4 (o pow. 0,1066 ha) - zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Cena oszacowania: 454.732,00 zł, cena wywoławcza: 341.049,00 zł.
I Licytacja: 23 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 565/12, skrót z operatu.

- Wola Filipowska 613 gm. Krzeszowice lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 274.565,00 zł, cena wywoławcza: 183.043,33 
II Licytacja: 15 grudnia 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2183/03, skrót z operatu

- Wola Filipowska gm. Krzeszowice prawo wieczystego użytkowania nieruchomości obejmującej działkę nr 1815/11 (o powierzchni 1,6177 ha). Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Krakowskiego.
Działka nr 1815/11 położona jest przy ul. Trzebińskiej  (bez wykształconego zjazdu z tej ulicy). Na działce znajdują się: budynek portierni (o pow. użytkowej 14,7 m2), budynek produkcyjno-magazynowy (o pow. 978,54 m2).
Zgodnie z obowiązującym Studium zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem P1/U (tereny przemysłowo-usługowe) oraz UAG (miejsca rozwoju aktywności gospodarczej).
Cena oszacowania: 2.106.493,00 zł, cena wywoławcza: 1.404.328,67 zł
II Licytacja: 9 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1895/13 i IX KM 1153/13, skrót z operatu

- Babice gm. Oświęcim:
1) nieruchomości obejmujących niezabudowane działki:
- działka nr 685 (o pow. 0,8316 ha)
Cena oszacowania: 706.695,00 zł, cena wywoławcza: 353.347,50 zł.
- działka nr 686 (o pow. 0,0741 ha)
Cena oszacowania: 65.738,00 zł, cena wywoławcza: 32.869,00 zł.
   - działka nr 692/4 (o pow. 0,1872 ha)
Cena oszacowania: 174.815,00 zł, cena wywoławcza: 87.407,50 zł.
- działka nr 692/7 (o pow. 0,1019 ha)
Cena oszacowania: 95.158,00 zł, cena wywoławcza: 47.579,00 zł.
- działka nr 691/5 (o pow. 0,5359 ha)
Cena oszacowania: 455.409,00 zł, cena wywoławcza: 227.554,50 zł.
2) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości obejmującej niezabudowane działki (właścicielem gruntu jest Gmina Oświęcim):
- działka nr 728/18 (o pow. 0,0425 ha)
Cena oszacowania: 32.386,00 zł, cena wywoławcza: 16.193,00 zł.
- działka nr 728/19 (o pow. 0,0674 ha)
Cena oszacowania: 51.360,00 zł, cena wywoławcza: 25.680,00 zł.
II Licytacja: 21 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2048/12 i IX KM 2589/13, skrót z operatu.

- Rudawa gm. Zabierzów niezabudowana działka nr 76 o powierzchni 0,24 ha (o szerokości ok. 18 m i długości ok. 130 m). Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, niewielka północna część znajduje się w terenie dróg i ulic.
Cena oszacowania: 297.600,00 zł, cena wywoławcza: 223.200,00 zł.
I Licytacja: 28 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 392/14 i inne, skrót z operatu.

- Grębynice  gm. Zielonki nieruchomości:
- działka nr 28/4 o powierzchni 0,1330 ha, zabudowana budynkiem warsztatowym piętrowym (pow. ogólna 814 m2), budynkiem warsztatowym z przewiązką (pow. ogólna 158,3 m2), ogrodzeniem frontowym
Cena oszacowania: 1.046.092,00 zł, cena wywoławcza: 784.569,00 zł
- działka nr 28/5 o powierzchni 0,5938 ha, zabudowana śmietnikiem i kotłownią (stara - zniszczoną), kotłownią gazową (pow. użytkowa 3,9 m2), szklarniami typowymi, szklarnią-mnożarką, szklarnią przy mnożarce, szklarnią adaptowaną na cele produkcyjno-magazynowe, tunelami foliowymi, ogrodzeniem frontowym, ogrodzeniem bocznym
Cena oszacowania: 950.199,00 zł, cena wywoławcza: 712.649,25 zł
- działka nr 28/3 o powierzchni 0,4482 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym oznaczonym nr 40 w Grębynicach (pow. użytkowa ogólna 146,7 m2)
Cena oszacowania: 1.093.056,00 zł, cena wywoławcza: 819.792,00 zł
I Licytacja: 3 listopada 2014r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 861/11 i inne, przykładowe zdjęcia 12, mapka

 

- Grębynice  gm. Zielonki działka nr 163/1 o powierzchni 0,6160 ha. Działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolami MN, RS, R, ZL.
Cena oszacowania: 427.134,00 zł, cena wywoławcza: 320.350,50 zł
I Licytacja: 28 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 861/11 i inne, mapka

- Przybysławice ul. Źródlana 22 gm. Zielonki udział w wysokości 55/100 części nieruchomości obejmującej lokal mieszkalny nr 8 o powierzchni 50,15 m2.
Cena oszacowania udziału w wys. 55/100 cz. nieruchomości: 118.335,00 zł, cena wywoławcza: 88.751,25 zł
I Licytacja: 6 listopada 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 661/13, skrót z operatu

- Węgrzce gm. Zielonki udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej działkę nr 539 o powierzchni 0,10 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania udziału w wys. 1/2 cz. nieruchomości z uwzględnieniem prawa dożywocia: 181.207,00 zł, cena wywoławcza: 135.905,25 zł
I Licytacja: 1 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 371/14

- Węgrzce przy ul. C12 nr 4 gm. Zielonki nieruchomość obejmuje kompleks działek nr 179/5 (o powierzchni 0,12 ha), 179/30 (o powierzchni 0,02 ha), zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 676.857,00 zł, cena wywoławcza: 451.238,00 zł
II Licytacja: 9 października 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1612/10 i inne skrót z operatu .


- Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
1. Zestaw kluczy nasadowych ( niepełny) Coval ( używane) - oszacowane na kwotę 20,00zł
2. Kombinerki używane - oszacowane na kwotę 5,00zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj .1.-15,00zł 2.- 3,80zł.
I Licytacja: 26 września 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 2289/13.