Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

Nabycie nieruchomości należy do kręgu czynności podlegających

opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, o czym stanowi art. 4 pkt 1 tej ustawy.

Stawka podatku wynosi natomiast 2%. Szczegółowych informacji udziela urząd skarbowy.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Oboźnej 4 lokal mieszkalny nr 31 posiada powierzchnię 72,22 m2 i położony jest na VIII piętrze. Składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,4 m2.
Cena oszacowania: 448.388,00 zł, cena wywoławcza: 336.291,00 zł
I Licytacja: 4 czerwca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1589/17 IX KM 1851/17 skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Składowej 14b nieruchomości:
1) lokal mieszkalny nr LM1 (o powierzchni 27,88 m2);
Cena oszacowania: 137.028,00 zł, cena wywoławcza: 102.771,00 zł
2) lokal mieszkalny nr LM2 (o powierzchni 55,64 m2);
Cena oszacowania: 259.223,00 zł, cena wywoławcza: 194.417,25 zł
3) lokal mieszkalny nr LM3 (o powierzchni 27,88 m2);
Cena oszacowania: 139.028,00 zł, cena wywoławcza: 104.271,00 zł
4) lokal mieszkalny nr LM4 (o powierzchni 55,63 m2);
Cena oszacowania: 270.874,00 zł, cena wywoławcza: 203.155,50 zł
5) lokal mieszkalny nr LM5 (o powierzchni 84,11 m2);
Cena oszacowania: 402.964,00 zł, cena wywoławcza: 302.223,00 zł
6) lokal mieszkalny nr LM6 (o powierzchni 69,24 m2).
Cena oszacowania: 339.855,00 zł, cena wywoławcza: 254.891,25 zł
I Licytacja: 26 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 249/16 i inne, skrót z operatu lokale mieszkalne LM1, LM2 , skrót z operatu lokale mieszkalne LM3, LM4, LM5, LM6.

Okolice Krakowa

- Zagacie gm. Czernichów udział w wysokości 1/3 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 98/2 o powierzchni 0,09 ha. Działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MNU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Cena oszacowania udziału: 21.601,00 zł, cena wywoławcza: 16.200,75 zł
I Licytacja: 27 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1409/17, skrót z operatu.

- Czatkowice gm. Krzeszowice działka nr 492 o powierzchni 0,12 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 466.552,00 zł, cena wywoławcza: 349.914,00 zł
I Licytacja: 13 kwietnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 815/17, skrót z operatu.

- Krzeszowice gm. Krzeszowice udział w wysokości 1/3 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 165 (o pow. 1,2013 ha).
Działka znajduje się w obszarze zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo usługowej o charakterze i standardzie  miejskim o symbolu M1, obszarze zabudowy wielorodzinnej o symbolu MW oraz obszarze rozwoju aktywności gospodarczej o symbolu U.
Cena oszacowania udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości dla działki 165: 124.967,00 zł, cena wywoławcza: 93.725,25 zł.
I Licytacja: 24 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 339/16 i inne, skrót z operatu .

- Nawojowa Góra gm. Krzeszowice w skład nieruchomości wchodzą niezabudowane działki:
- działka nr 1491 o powierzchni 0,05 ha;
Cena oszacowania: 2.449,00 zł, cena wywoławcza: 1.224,50 zł.
- działka nr 1494 o powierzchni 0,17 ha;
Cena oszacowania: 7.931,00 zł, cena wywoławcza: 3.965,50 zł.
- działka nr 1496 o powierzchni 0,06 ha;
Cena oszacowania: 2.939,00 zł, cena wywoławcza: 1.469,50 zł.
- działka nr 1503 o powierzchni 0,07 ha;
Cena oszacowania: 14.884,00 zł, cena wywoławcza: 7.442,00 zł.
- działka nr 1520 o powierzchni 0,16 ha;
Cena oszacowania: 7.304,00 zł, cena wywoławcza: 3.652,00 zł.
- działka nr 1525/2 o powierzchni 0,26 ha;
Cena oszacowania: 12.303,00 zł, cena wywoławcza: 6.151,50 zł.
- działka nr 1525/4 o powierzchni 0,27 ha;
Cena oszacowania: 12.776,00 zł, cena wywoławcza: 6.388,00 zł.
- działka nr 1527/2 o powierzchni 0,15 ha;
Cena oszacowania: 7.148,00 zł, cena wywoławcza: 3.574,00 zł.
- działka nr 1534 o powierzchni 0,10 ha;
Cena oszacowania: 4.899,00 zł, cena wywoławcza: 2.449,50 zł.
- działka nr 1535 o powierzchni 0,17 ha;
Cena oszacowania: 8.101,00 zł, cena wywoławcza: 4.050,50 zł.
- działka nr 1545 o powierzchni 0,28 ha;
Cena oszacowania: 12.688,00 zł, cena wywoławcza: 6.344,00 zł.
- działka nr 1560 o powierzchni 0,21 ha.
Cena oszacowania: 9.726,00 zł, cena wywoławcza: 4.863,00 zł.
Działki nr 1491, 1496 i 1503 - znajdują się w obszarze zieleni nieurządzonej, o szczególnym znaczeniu przyrodniczym (ZN), ponadto północne fragmenty działek w liniach rozgraniczających drogi (KL).
Działki nr 1494, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545 i 1560 - znajdują się w terenie upraw polowych (R).
II Licytacja: 27 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1007/17, skrót z operatu.

- Będkowice gm. Wielka Wieś niezabudowana działka nr 3 o powierzchni 0,5760 ha. Działka położona jest w całości w terenach rolnych oznaczonych symbolem 2R.
Cena oszacowania: 40.481,00 zł, cena wywoławcza: 20.240,50 zł
II Licytacja: 20 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 703/17, skrót z operatu.

- Tomaszowice gm. Wielka Wieś przy ul. Krótkiej 5 działka nr 448 o powierzchni 0,04 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 354.482,00 zł, cena wywoławcza: 236.321,33 zł
II Licytacja: 7 maja 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2441/15 skrót z operatu.

- Rząska gm. Zabierzów  przy ul. Balickiej udział w wysokości 3/4 części nieruchomości obejmującej działkę nr 575/1 o powierzchni 1,08 ha, zabudowaną obiektami w złym stanie technicznym (tj. pozostałości po starych i częściowo wyburzonych obiektach oraz parter budynku w stanie surowym otwartym).
Działka położona jest w terenach:
- zabudowy mieszkaniowo-usługowej 30MNU (około 0,43 ha);
- zieleni ogrodowej 3ZG (około 0,62 ha);
- publicznych dróg zbiorczych 3KDZ (wąski pas przy drodze).
Cena oszacowania udziału: 1.745.448,00 zł, cena wywoławcza: 872.724,00 zł.
II Licytacja: 20 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1426/13 IX KM 1521/15, skrót z operatu .

- Rząska gm. Zabierzów  przy ul. Balickiej udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej działkę nr 575/1 o powierzchni 1,08 ha, zabudowaną obiektami w złym stanie technicznym (tj. pozostałości po starych i częściowo wyburzonych obiektach oraz parter budynku w stanie surowym otwartym).
Działka położona jest w terenach:
- zabudowy mieszkaniowo-usługowej 30MNU (około 0,43 ha);
- zieleni ogrodowej 3ZG (około 0,62 ha);
- publicznych dróg zbiorczych 3KDZ (wąski pas przy drodze).
Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę: 2.327.267,67 zł.
Cena oszacowania udziału: 581.816,00 zł, cena wywoławcza: 436.362,00 zł.
I Licytacja: 20 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3368/12, skrót z operatu .

- Zabierzów gm. Zabierzów przy ul. Śląskiej 262 działki nr 69, 101/28 o łącznej powierzchni 0,1743 ha, zabudowane budynkiem o funkcji mieszkalno-usługowej oraz garażem.
Cena oszacowania: 681.043,00 zł, cena wywoławcza: 454.028,67 zł
II Licytacja: 28 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 895/17, IX KM 2227/12 skrót z operatu.


- Samochód osobowy Audi 80 2.0 o nr rejestracyjnym KRA 096G5 z roku 1993 - oszacowany na kwotę 2.000,00 zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
II Licytacja: 21 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KMP 103/11.