Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Fałata 9 lokal mieszkalny nr 14 . Lokal położony jest na parterze, posiada powierzchnię 58,41 m2 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Cena oszacowania: 355.074,00 zł, cena wywoławcza: 266.305,50 zł.
I Licytacja: 25 października 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 239/15 i inne skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Imbramowskiej 15 lokal niemieszkalny  - garaż L4 o pow. użytkowej 171,05 m2.
Cena oszacowania: 140.089,00 zł, cena wywoławcza: 93.392,67 zł.
II Licytacja: 7 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2174/15, skrót z operatu .

Okolice Krakowa

-Kamień gm. Czernichów udziałów w nieruchomościach objętych AWZ 199/76 (brak informacji o założonych księgach wieczystych): 1) udział w wysokości 1/6 części działki nr 2 o powierzchni 0,20 ha Działka nr 2 położona jest w terenach rolniczych o symbolu R, niewielki północno-wschodni fragment położony jest w terenach rolniczych z przewagą łąk i pastwisk o symbolu R/RZ.
Cena oszacowania udziału: 1.548,00 zł, cena wywoławcza: 1.161,00 zł.
2) udział w wysokości 1/6 części działki nr 1715/2 o powierzchni 0,10 ha. Działka nr 1715/2 położona jest w terenach rolniczych o symbolu R oraz w obszarach zasilania wód podziemnych, ponadto północna część działki znajduje się w strefie ochronnej dla cmentarzy.
Cena oszacowania udziału: 667,00 zł, cena wywoławcza: 500,25 zł.
I Licytacja: 26 października 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 308/15 skrót z operatu .

- Nowa Wieś Szlachecka gm. Czernichów udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej działkę nr 581/1 o powierzchni 0,08 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 122 oraz budynkiem gospodarczym- stodołą.
Cena oszacowania udziału: 100.370,00 zł, cena wywoławcza: 75.277,50 zł.
I Licytacja: 9 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 456/86 skrót z operatu .

- Wołowice gm. Czernichów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości:
- działka nr 218/12 o pow. 0,0661 ha, stanowiąca fragment wewnętrznej drogi osiedlowej.
Cena oszacowania: 199.517,00 zł, cena wywoławcza: 99.758,50 zł.
- działka nr 218/13 o pow. 0,2782 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej (obiekt w stanie surowym z wykonaną konstrukcją dachową, bez pokrycia).
Cena oszacowania: 242.783,00 zł, cena wywoławcza: 121.391,50 zł.
- działka nr 218/14 o pow. 0,0226 ha, stanowiąca fragment wewnętrznej drogi osiedlowej.
Cena oszacowania: 91.085,00 zł, cena wywoławcza: 45.542,50 zł.
- działka nr 218/16 o pow. 0,0636 ha, stanowiąca fragment wewnętrznej drogi osiedlowej.
Cena oszacowania: 163.232,00 zł, cena wywoławcza: 81.616,00 zł.
- działka nr 218/17 o pow. 0,0256 ha, niezabudowana.
Cena oszacowania: 10.652,00 zł, cena wywoławcza: 5.326,00 zł.
II Licytacja: 8 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2386/15 IX KM 1246/16, skrót z operatu .

- Krzeszowice gm. Krzeszowice udział w wysokości 1/3 części nieruchomości obejmującej niezabudowane działki: nr 129/2 (o pow. 0,0111 ha), nr 165 (o pow. 1,2013 ha), nr 174/1 (o pow. 0,1743 ha).
Działka nr 129/2 znajduje się w obszarze zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo -usługowej o charakterze i standardzie miejskim o symbolu M1.
Działki nr 165 i 174/1 znajdują się w obszarze zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo usługowej o charakterze i standardzie miejskim o symbolu M1, obszarze zabudowy wielorodzinnej o symbolu MW oraz obszarze rozwoju aktywności gospodarczej o symbolu U.
Cena oszacowania udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości dla działki 129/2: 2.111,00 zł, cena wywoławcza: 1.583,25 zł.
Cena oszacowania udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości dla działki 165: 124.967,00 zł, cena wywoławcza: 93.725,25 zł.
Cena oszacowania udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości dla działki 174/1: 32.383,00 zł, cena wywoławcza: 24.287,25 zł.
I Licytacja: 8 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 480/14 i inne, skrót z operatu .

- Krzeszowice gm. Krzeszowice działka nr 1385 o powierzchni 0,1846 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej. Nieruchomość nie posiada prawnie zapewnionego dostępu do drogi publicznej.
Cena oszacowania: 556.877,00 zł, cena wywoławcza: 417.657,75  zł.
I Licytacja: 22 grudnia 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2704/13 i inne, przykładowe zdjęcia:1, 2, 3.

- Krzeszowice przy ul. Długiej 8    spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 22. Lokal posiada powierzchnię 38,93 m2 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz wc.
Cena oszacowania: 149.760,00 zł, cena wywoławcza: 99.840,00 zł.
II Licytacja: 25 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2158/15, przykładowe zdjęcia: 1, 2, 3.

- Krzeszowice przy ul. Słonecznej 11 udział w wysokości 1/2 części prawa wieczystego użytkowania nieruchomości obejmującej działkę nr 1035 o powierzchni 0,0504 ha, zabudowaną domem jednorodzinnym.
Cena oszacowania udziału: 248.145,00 zł, cena wywoławcza: 165.430,00 zł.
II Licytacja: 7 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 875/14 i inne, skrót z operatu.

- Krzeszowice przy ul. A. Stopki 1 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 17. Lokal posiada powierzchnię 47,64 m2 i składa się z trzech pokoi, łazienki, WC, kuchni oraz przedpokoju.
Cena oszacowania: 185.227,00 zł, cena wywoławcza: 138.920,25 zł.
I Licytacja: 9 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 615/15, skrót z operatu.

- Będkowice gm. Wielka Wieś niezabudowana działka nr 674/2 o powierzchni 0,6750 ha. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś działka ujęta jest w terenach oznaczonych symbolem 2ZL - tereny lasów.
Cena oszacowania: 40.500,00 zł, cena wywoławcza: 30.375,00 zł.
I Licytacja: 8 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3025/11 skrót z operatu .

- Modlniczka gm. Wielka Wieś działka nr 3/2 o powierzchni 855 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Wspólnej 11.
Cena oszacowania: 785.934,00 zł, cena wywoławcza: 523.956,00 zł.
II Licytacja: 9 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 665/14 i inne, skrót z operatu .

- Kleszczów gm. Zabierzów niezabudowana działka nr 40/2 o powierzchni 0,1000 ha. Działki nr 40/2 i 40/4 w kształcie wydłużonych pasów tworzą zwarty kompleks o długości ok. 82 m i szerokości: działka nr 40/2 - ok. 12 m, działka 40/4 - ok. 16 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są w terenach oznaczonych symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena oszacowania: 133.000,00 zł, cena wywoławcza: 99.750,00 zł
I Licytacja: 26 października 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 694/16 i inne, skrót z operatu

- Kleszczów gm. Zabierzów niezabudowana działka nr 40/4 o powierzchni 0,1279 ha. Działki nr 40/2 i 40/4 w kształcie wydłużonych pasów tworzą zwarty kompleks o długości ok. 82 m i szerokości: działka nr 40/2 - ok. 12 m, działka 40/4 - ok. 16 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są w terenach oznaczonych symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena oszacowania: 170.107,00 zł, cena wywoławcza:127.580,25 zł
I Licytacja: 26 października 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 694/16 i inne, skrót z operatu

- Niegoszowice gm. Zabierzów działka nr 119/2 o powierzchni 0,12 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 373.372,00 zł, cena wywoławcza: 280.029,00 zł.
I Licytacja: 9 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 346/16, skrót z operatu.

- Pisary gm. Zabierzów niezabudowana działka nr 120/2 o powierzchni 2,00 ha położona w terenie oznaczonym symbolem RP - tereny użytków rolnych. Działka południową granicą przylega do ulicy Widokowej a północną granicą - do ulicy Spacerowej.
Cena oszacowania: 124.440,00 zł, cena wywoławcza: 93.330,00 zł.
I Licytacja: 29 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1739/15 i inne, skrót z operatu .

- Rudawa gm. Zabierzów niezabudowana działka nr 76 o powierzchni 0,24 ha (o szerokości ok. 18 m i długości ok. 130 m). Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, niewielka północna część znajduje się w terenie dróg i ulic.
Cena oszacowania: 258.524,00 zł, cena wywoławcza: 193.893,00 zł.
I Licytacja: 22 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 392/14 i inne, skrót z operatu .

- Rząska gm. Zabierzów nieruchomości:
1) działka nr 597/11 (o pow. 0,0627 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Rząska, ul. Strugi 28D gm. Zabierzów.
Cena oszacowania: 613.305,00 zł, cena wywoławcza: 459.978,75 zł.
2) udział w wysokości 1/6 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 597/19 (o pow. 0,0709 ha) stanowiącej drogę dojazdową, położonej w miejscowości Rząska gm. Zabierzów.
Cena oszacowania: 16.645,00 zł, cena wywoławcza: 12.483,75 zł.
I Licytacja: 15 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 480/14 i inne, skrót z operatu .


- 50% udziału Volkswagen Passat 1.8 kat CL o numerze rejestracyjnym KR 744WH rok produkcji 1994r - oszacowany na kwotę 1.500,00zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 4 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 670/14.

  

- Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
1. Centrum obróbcze  CNC do drewna GUBISCH EST - H 2000- SZT 1 - oszacowana na kwotę 5.000,00zł.
2. Regał Stalowy na okucia  360x90x100cm  - oszacowany na kwotę 1.800,00zł.
3. Stół montażowy  stalowy uchylny   300x 130 cm - oszacowany na kwotę 2.700,00zł.
4. Ściana Lakiernicza  sucha   200x200cm -  oszacowana na kwotę 2.500,00zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
II Licytacja: 23 listopada 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 3/16, skrót z operatu, zdjęcia.

- Renault 1.6 nr rej KRA 43FL rok produkcji 1998 przebieg ok.190.000km kolor zielony - oszacowany na kwotę 3.000,00zł.
. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 2,250,00 zł.
I Licytacja: 12 grudnia 2016 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KMS 56/16.

- Samochód osobowy Mitsubishi carisma 1.9TD nr rej KR 236MC rok produkcji 2000 - oszacowany na kwotę 3.000,00zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 19 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 877/16.