Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Litewskiej 28 lokal mieszkalny nr 34 (o powierzchni 54,24 m2).
Cena oszacowania: 357.871,00 zł, cena wywoławcza: 264.403,25 zł.
I Licytacja: 19 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1856/12 i inne, skrót z operatu .

Okolice Krakowa

- Przeginia Duchowna gm. Czernichów działka nr 1573/2 o powierzchni 0,17 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 222.508,00 zł, cena wywoławcza: 166.881,00 zł.
I Licytacja: 18 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 332/10, skrót z operatu.

- Szklary gm. Jerzmanowice-Przeginia niezabudowana działka nr 396 o powierzchni 0,709 ha. Działka znajduje się w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZN, niewielki fragment znajduje się w terenach zieleni leśnej o symbolu ZL.
Cena oszacowania: 42.001,00 zł, cena wywoławcza: 21.000,50 zł.
II Licytacja: 17 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 85/09 IX KM 1866/14, skrót z operatu.

- Dębnik gm. Krzeszowice niezabudowana działka nr 90 o powierzchni 0,27 ha. Działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem R - tereny upraw polowych.
Cena oszacowania: 17.199,00 zł, cena wywoławcza: 12.899,25 zł.
I Licytacja: 2 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1378/13, IX KM 2113/13, skrót z operatu .

- Paczółtowice gm. Krzeszowice niezabudowana działka nr 820/2 o powierzchni 0,1196 ha. Działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem ZE- tereny zieleni nieurządzonej.
Cena oszacowania: 10.872,00 zł, cena wywoławcza: 5.436,00 zł.
II Licytacja: 2 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1992/13, skrót z operatu.

- Wola Filipowska gm. Krzeszowice udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej działkę nr 695 o powierzchni 0,05 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania udziału: 162.630,00 zł, cena wywoławcza: 108.630,00 zł
II Licytacja: 13 kwietnia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3333/11, IX KM 958/14 skrót z operatu .

- Wola Filipowska gm. Krzeszowice przy ul. Krzywej 15 nieruchomość obejmuje:
- niezabudowaną działkę nr 1318 o powierzchni 0,08 ha, położoną w terenach oznaczonych symbolem M1 tj. tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej;
Cena oszacowania: 49.972,00 zł, cena wywoławcza: 37.479,00 zł.
- działkę nr 1319/1 o powierzchni 0,23 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.
Cena oszacowania: 239.339,00 zł, cena wywoławcza: 179.504,25 zł.
I Licytacja: 27 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1816/10 i inne, skrót z operatu.

- Będkowice gm. Wielka Wieś niezabudowana działka nr 674/2 o powierzchni 0,6750 ha. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś działka ujęta jest w terenach oznaczonych symbolem 2ZL - tereny lasów.
Cena oszacowania: 40.500,00 zł, cena wywoławcza: 30.375,00 zł
I Licytacja: 17 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3025/11, skrót z operatu

- Balice gm. Zabierzów przy ul. Jałowcowej 12 działka nr 174/1 o powierzchni 0,30 ha, zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu.
Cena oszacowania: 758.087,00 zł, cena wywoławcza: 568.565,25 zł.
I Licytacja: 16 kwietnia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 288/11, skrót z operatu.

- Brzoskwinia gm. Zabierzów udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 545/1 o powierzchni 0,50 ha, położoną w:
- terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług o symbolu M2U (powierzchnia około 0,1850 ha);
- obszarze dróg lokalnych o symbolu KL (powierzchnia około 0,01 ha);
- terenie użytków rolnych o symbolu RP (powierzchnia około 0,3050 ha).
Cena oszacowania udziału: 132.300,00 zł, cena wywoławcza: 99.225,00 zł.
I Licytacja: 26 lutego 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1883/13, skrót z operatu .

- Zabierzów gm. Zabierzów działka nr 212/1 o powierzchni 0,29 ha, zabudowana kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych.
Cena oszacowania: 675.299,00 zł, cena wywoławcza: 450.199,33 zł.
II Licytacja: 19 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1715/14, przykładowe zdjęcia 1, 2, 3, 4.

- Zabierzów gm. Zabierzów przy ul. Śląskiej 262 działki nr 69, 101/28 o łącznej powierzchni 0,1743 ha, zabudowane budynkiem o funkcji mieszkalno-usługowej oraz garażem.
Cena oszacowania: 681.043,00 zł, cena wywoławcza: 510.782,25 zł
I Licytacja: 17 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2227/12, skrót z operatu

- Zelków gm. Zabierzów niezabudowana działka nr 406/11 o powierzchni 0,79 ha.
Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem RP - tereny upraw rolniczych bez prawa zabudowy, zaś w niewielkim fragmencie w części północnej - w terenach ZL- tereny lasów i parków leśnych.
Cena oszacowania: 131.626,00 zł, cena wywoławcza: 65.813,00 zł
II Licytacja: 10 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1431/14, IX KMP 34/11 skrót z operatu .

- Bibice gm. Zielonki działka nr 430/8 o powierzchni 0,07 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 673.181,00 zł, cena wywoławcza: 448.787,33 zł.
I Licytacja: 26 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 288/11, skrót z operatu.

- Garliczka gm. Zielonki niezabudowana działka nr 31/4 o powierzchni 0,32 ha, położona w terenie rolnym (11.R.29).
Cena oszacowania: 39.837,00 zł, cena wywoławcza: 19.918,50 zł
II Licytacja: 24 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 9/99, skrót z operatu .

- Węgrzce gm. Zielonki, przy ul. A11 nr 3 udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej działkę nr 539 o powierzchni 0,10 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania udziału: 302.012,00 zł, cena wywoławcza: 226.509,00 zł.
I Licytacja: 31 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1809/13 i inne.


- 50% udziału w samochodzie osobowym Renault Laguna o numerze rejestracyjnym KR383VC, rok produkcji 2001 przebieg 184.288 km, etylina+gaz, granatowy - udział oszacowany na kwotę 3.500,00 zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 2.625,00zł.
I Licytacja: 16 kwietnia 2015r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1796/14.

- Samochód Skoda Fabia o numerze rejestracyjnym KRA45576 rok produkcji 2010 - oszacowany na kwotę 15.000,00zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj.11.250,00zł.
I Licytacja: 9 kwietnia 2015r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 2010/14.

- Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
1.TV-LG 37cali rok produkcji 2012 - oszacowany na kwotę 1.000,00zł
2. XBOX - oszacowany na kwotę 800,00zł
3. Suter kolor żółty KRA AS89 produkcja Chiny - oszacowany na kwotę 500,00zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 26 marca 2015r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1535/12.

- Samochód Renault R19 numer rejestracyjny KRA 98560 rok produkcji 1995 - oszacowany na kwotę 1.000,00zł Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
II Licytacja: 26 marca 2015r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 288/14.

- Renault Laguna o numerze rej KRA 2904E ( przebieg ok . 310,000km) - oszacowany na kwotę 1.500,00 zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 19 marca 2015r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1029/11, IX KM 889/13.

- Volkswagen Passat 2.0kat o numerze rej KRA 42U6 ( przebieg ok 300,000km niesprawny,rozbity) - oszacowany na kwotę 500,00 zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 19 marca 2015r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1029/11, IX KM 889/13.

- Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
2/3 Stół  +  4 krzesła - oszacowane na kwotę 500,00zł
3/4 Wieża Technics +głośniki - oszacowana na kwotę 500,00zł
4/5 Meble Kuchenne+wyposażenie - oszacowane na kwotę 3.200,00zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 4 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 2048/13, skrót z operatu, zdjęcia.