Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 4 lokal mieszkalny nr 41, posiadający powierzchnię 89,7 m2 i składający się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki oraz WC. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 5,0 m2.
Cena oszacowania: 416.512,00 zł, cena wywoławcza: 312.384,00 zł
I Licytacja: 24 sierpnia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 49/03, skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Łokietka 49 lokal mieszkalny nr 16. Powierzchnia w/w lokalu wynosi 38,80 m2. Lokal obejmuje dwa pokoje, kuchnię, łazienkę z WC i przedpokój. Lokal obciążony jest prawem nieodpłatnej dożywotniej służebności mieszkania na rzecz Stanisława Mic.
Cena oszacowania: 69.676,00 zł (wartość z uwzględnieniem prawa nieodpłatnej dożywotniej służebności mieszkania), cena wywoławcza: 52.257,00 zł.
I Licytacja: 31 sierpnia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 71/14, skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Pigonia 4 udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej lokal nr 35, który posiada powierzchnię 52,50 m2, położony jest na szóstym piętrze i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,05 m2.
Cena oszacowania udziału: 139.625,00 zł, cena wywoławcza: 93.083,33 zł.
II Licytacja: 16 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2196/10, skrót z operatu .

- Kraków przy ul. Powstania Listopadowego udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 403 (o powierzchni 0,1682 ha) obręb nr 53.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa- przedmiotowa działka znajduje się w części północnej na powierzchni ok. 10a w terenie o przeważającej funkcji usług komercyjnych- UC, zaś w pozostałej części - w terenie systemu zieleni i parków rzecznych.
Cena oszacowania: 78.647,00 zł, cena wywoławcza: 39.323,50 zł
II Licytacja: 28 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3368/12 IX KM 2123/14, skrót z operatu .

 

- Kraków przy ul. Powstania Listopadowego udział w wysokości 3/4 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 403 (o powierzchni 0,1682 ha) obręb nr 53.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Miasta Krakowa- przedmiotowa działka znajduje się w części północnej na powierzchni ok. 10a w terenie o przeważającej funkcji usług komercyjnych- UC, zaś w pozostałej części - w terenie systemu zieleni i parków rzecznych.
Cena oszacowania: 235.942,00 zł, cena wywoławcza: 117.971,00 zł
II Licytacja: 28 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1200/13 i inne, skrót z operatu .

- Kraków przy ul. Sołtysa Dytmara 2A lokal niemieszkalny nr 2 (garaż w przyziemiu o powierzchni 14,90 zł).
Cena oszacowania: 37.551,00 zł, cena wywoławcza: 28.163,25 zł.
I Licytacja: 16 października 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1153/13, skrót z operatu.

Okolice Krakowa

- Czernichów gm. Czernichów działka nr 390/3 o powierzchni 0,04 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.
Cena oszacowania (z uwzględnieniem nieodpłatnej, dożywotniej służebności osobistej): 151.259,00 zł, cena wywoławcza: 113.444,24 zł
I Licytacja: 19 sierpnia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1417/14, skrót z operatu .

- Przeginia Duchowna gm. Czernichów działka nr 1573/2 o powierzchni 0,17 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 222.508,00 zł, cena wywoławcza: 148.338,67 zł.
II Licytacja: 5 sierpnia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 332/10, skrót z operatu.

- Jerzmanowice gm. Jerzmanowice-Przeginia działka nr 862/7  o powierzchni 0,1212 ha, zabudowana  budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 168.473,00 zł, cena wywoławcza: 126.354,75 zł.
I Licytacja: 26 sierpnia 2015 r. (czytaj dalej...)Sygn.akt IX KMP 147/01, przykładowe zdjęcia 12.

 

- Jerzmanowice gm. Jerzmanowice-Przeginia działka nr 864/1 o powierzchni 0,43 ha, niezabudowana.
Cena oszacowania: 174.021,00 zł, cena wywoławcza: 130.715,75 zł.
I Licytacja: 26 sierpnia 2015 r. (czytaj dalej...)Sygn.akt IX KMP 147/01, przykładowe zdjęcia 12.

- Nawojowa Góra gm. Krzeszowice działka nr 1180 o powierzchni 0,28 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.
Cena oszacowania: 427.703,00 zł, cena wywoławcza: 285.135,33 zł.
II Licytacja: 8 października 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2070/09, przykładowe zdjęcia: 1 , 2

- Tenczynek gm. Krzeszowice działka nr 1778/2  (o powierzchni 0,0782 ha) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 541.841,00 zł, cena wywoławcza: 361.227,33 zł.
II Licytacja: 25 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 260/12 i inne, skrót z operatu.

 

- Tenczynek gm. Krzeszowice niezabudowane działki:
- działka nr 1775  (o powierzchni 0,04 ha ) położona w terenie ZN (zieleń nieurządzona)
   Cena oszacowania: 3.600,00 zł, cena wywoławcza: 1.800,00 zł.
- działka nr 1777/1  (o powierzchni 0,1397 ha) położona  w terenach M1 (mieszkalnictwo zagrodowe i jednorodzinne)
Cena oszacowania: 122.196,00 zł, cena wywoławcza: 61.098,00 zł.
II Licytacja: 17 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 260/12 i inne, skrót z operatu.

- Pcim gm. Myślenice nieruchomości:
1) działka nr 5357/5 wpisana w księdze wieczystej nr KR1Y/00033756/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o powierzchni 0,09 ha, zabudowana budynkiem letniskowym dwurodzinnym (o powierzchni ogólnej 321,1 m2)
Cena oszacowania: 297.000,00 zł, cena wywoławcza: 222.750,00 zł.
2) działka nr 5357/25 wpisana w księdze wieczystej nr KR1Y/00053131/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, o powierzchni 0,0679 ha, niezabudowana .
Cena oszacowania: 6.200,00 zł, cena wywoławcza: 4.650,00 zł.
I Licytacja: 4 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 181/02, skrót z operatu.

- Babice gm. Oświęcim:
1) nieruchomości obejmujących niezabudowane działki:
- działka nr 685 (o pow. 0,8316 ha)
Cena oszacowania: 706.695,00 zł, cena wywoławcza: 353.347,50 zł.
- działka nr 686 (o pow. 0,0741 ha)
Cena oszacowania: 65.738,00 zł, cena wywoławcza: 32.869,00  zł.
   - działka nr 692/4 (o pow. 0,1872 ha)
Cena oszacowania: 174.815,00 zł, cena wywoławcza:  87.407,50 zł.
- działka nr 692/7 (o pow. 0,1019 ha)
Cena oszacowania: 95.158,00 zł, cena wywoławcza: 47.579,00 zł.
- działka nr 691/5 (o pow. 0,5359 ha)
Cena oszacowania: 455.409,00 zł, cena wywoławcza: 227.554,50 zł.
2) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości obejmującej niezabudowane działki (właścicielem gruntu jest Gmina Oświęcim):
- działka nr 728/18 (o pow. 0,0425 ha)
Cena oszacowania: 32.386,00 zł, cena wywoławcza: 16.193,00 zł.
- działka nr 728/19 (o pow. 0,0674 ha)
Cena oszacowania: 51.360,00 zł, cena wywoławcza: 25.680,00 zł.
3) nieruchomości położonej w miejscowości Babice gm. Oświęcim.
Nieruchomość obejmuje niezabudowaną działkę nr 728/17 o powierzchni 0,5059 ha. Nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe nieruchomości usytuowane są w terenach rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 o symbolu UC.
Cena oszacowania: 499.533,00 zł, cena wywoławcza: 249.766,50 zł.
II Licytacja: 10 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2048/12 i IX KM 2589/13, skrót z operatu (pkt 1,2), skrót z operatu (pkt 3).

- Będkowice gm. Wielka Wieś niezabudowane działki nr 73, 74, 75, 76 o łącznej pow. 1,0310 ha.
Działki nr 73 i 75 znajdują się w terenach lasów o symbolu 2.ZL.
Działki nr 74 i 76 znajdują się:
- w części zachodniej - w terenach lasów o symbolu 2.ZL;
- w części środkowej - w terenach rolnych o symbolu 2R;
- w części wschodniej - w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej o symbolu 2.MNR (obszar ok. 10a - na długości ok. 50m od drogi).
Cena oszacowania: 249.051,00 zł, cena wywoławcza: 186.788,25 zł.
I Licytacja: 15 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1734/14, skrót z operatu.

- Balice gm. Zabierzów działka nr 256 o powierzchni 0,05 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 83.380,00 zł, cena wywoławcza: 62.535,00 zł
I Licytacja: 7 października 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 126/02 i inne, skrót z operatu , zdjęcia .

- Balice gm. Zabierzów działka nr 259 o powierzchni 0,11 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 136.575,00 zł, cena wywoławcza: 102.431,25 zł.
I Licytacja: 4 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1815/13, skrót z operatu.

- Balice gm. Zabierzów przy ul. Jałowcowej 12 działka nr 174/1 o powierzchni 0,30 ha, zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej wraz z pozostałym zagospodarowaniem terenu.
Cena oszacowania: 758.087,00 zł, cena wywoławcza: 505.391,33 zł.
II Licytacja: 10 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 281/11, skrót z operatu

- Bibice gm. Zielonki, przy ul. Słonecznej 20 udział w wysokości 1/3 części nieruchomości obejmującej działkę nr 1242/9 o powierzchni 0,1604 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym.
Cena oszacowania udziału: 126.567,00 zł, cena wywoławcza: 84.378,00 zł.
II Licytacja: 3 września 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 7/01, skrót z operatu.

- Wola Zachariaszowska gm. Zielonki udział w wysokości 3/32 części nieruchomości obejmującej działkę nr 28/4 o powierzchni 0,2788 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej oraz garażem.
Cena oszacowania udziału: 46.287,00 zł, cena wywoławcza: 34.715,25 zł.
I Licytacja: 28 lipca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1848/13, skrót z operatu.


- Samochód osobowy Opel Astra H 1.7CDTI o numerze rejestracyjnym KR100KR kolor srebrny przebieg około 200.000km rok produkcji 2004 - oszacowany na kwotę 4.000,00 zł (auto niesprawne od około roku, trwale uszkodzony silnik, uszkodzona turbosprężarka, uszkodzona skrzynia biegów, brak ciśnienia w klimatyzacji).
  Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu
I Licytacja: 6 sierpnia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1376/14.