Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Wybickiego działki nr 143/14, 143/12, 143/21, 143/22 obręb nr 44 o łącznej powierzchni 0,2029 ha, zabudowane fundamentami z piwnicami oraz pierwszą kondygnacją parteru rozpoczętej i przerwanej budowy budynku wielorodzinnego (obiekty przeznaczone do rozbiórki).
Cena oszacowania: 1.386.839,00 zł, cena wywoławcza: 1.040.129,25 zł.
I Licytacja: 14 marca 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KMP 163/96, skrót z operatu.

Okolice Krakowa

- Czernichów gm. Czernichów niezabudowana działka nr 565/1 o powierzchni 0,15 ha (kształt regularny zbliżony do wąskiego prostokąta o szerokości ok. 10-11 m). Działka usytuowana jest w terenach oznaczonych jako MNU (tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej), niewielka północna część znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem Z (droga klasy zbiorczej o przekroju jednojezdniowym z dwoma pasami ruchu).
Cena oszacowania: 40.362,00 zł, cena wywoławcza: 20.181,00 zł.
II Licytacja: 21 marca 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 272/14, IX KM 121/14, skrót z operatu .

- Nowa Wieś Szlachecka gm. Czernichów udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej działkę nr 581/1 o powierzchni 0,08 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 122 oraz budynkiem gospodarczym- stodołą.
Cena oszacowania udziału: 100.370,00 zł, cena wywoławcza: 66.913,33 zł.
II Licytacja: 22 marca 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 456/86 skrót z operatu.

- Jerzmanowice gm. Jerzmanowice-Przeginia działka nr 862/7  o powierzchni 0,1212 ha, zabudowana  budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 168.473,00 zł, cena wywoławcza: 126.354,75 zł.
I Licytacja: 12 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej...)Sygn.akt IX KM 1358/16, przykładowe zdjęcia 12.

- Pcim gm. Myślenice działka nr 5357/5 wpisana w księdze wieczystej nr KR1Y/00033756/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,   o powierzchni 0,09 ha, zabudowana budynkiem letniskowym dwurodzinnym (o powierzchni ogólnej 321,1 m2).
Cena oszacowania: 297.000,00 zł, cena wywoławcza: 198.000,00 zł.
II Licytacja: 7 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 181/02, skrót z operatu.

- Modlniczka gm. Wielka Wieś działka nr 865/15 o powierzchni 0,0713 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, usytuowanym na os. Krakowskie Przedmieście.
Suma oszacowania nieruchomości z uwzględnieniem służebności dożywocia wynosi: 303.890,00 zł, cena wywoławcza: 227.917,50 zł.
I Licytacja: 21 lutego 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 94/15, skrót z operatu .

- Balice gm. Zabierzów przy ul. Szkolnej 90 działka nr 407 o powierzchni 0,17 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 512.627,00 zł, cena wywoławcza: 341.751,33 zł
II Licytacja: 7 marca 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2892/10 i inne, skrót z operatu

- Zabierzów gm. Zabierzów działka nr 212/1 o powierzchni 0,29 ha, zabudowana kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych.
Cena oszacowania: 675.299,00 zł, cena wywoławcza: 450.199,33 zł.
II Licytacja: 31 marca 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2089/15, przykładowe zdjęcia 1, 23, 4.

 

- Zabierzów gm. Zabierzów działka nr 211 o powierzchni 0,43 ha zabudowana budynkiem usługowo-produkcyjnym.
Cena oszacowania: 511.425,00 zł, cena wywoławcza: 340.950,00 zł.
II Licytacja: 31 marca 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2089/15, skrót operatu.

- Grębynice gm. Zielonki niezabudowana działka nr 163/1 o powierzchni 0,6160 ha. Działka posiada nieregularny kształt o długości około 223 m i szerokości około 22 m - 53 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach: dróg wewnętrznych (KDW), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach, sadach z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej (RS, R), zieleni leśnej (ZL), strefie przyrodniczej (P) oraz strefie Parku Kulturowego (SK).
Cena oszacowania: 178.620,00  zł, cena wywoławcza: 133.965,00 zł.
I Licytacja: 28 lutego 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 861/11 i inne, skrót z operatu .

- Zielonki gm. Zielonki działka nr 1446/195 o powierzchni 0,03 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.
Cena oszacowania: 908.507,00 zł, cena wywoławcza: 605.671,33 zł.
II Licytacja: 4 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05, skrót z operatu.