Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

Okolice Krakowa

-Kamień gm. Czernichów udziałów w nieruchomościach objętych  AWZ 199/76 (brak informacji o założonych księgach wieczystych): 1) udział w wysokości 1/6 części działki nr 2 o powierzchni 0,20 ha Działka nr 2 położona jest w terenach rolniczych o symbolu R, niewielki północno-wschodni fragment położony jest w terenach rolniczych z przewagą łąk i pastwisk o symbolu R/RZ.
Cena oszacowania udziału: 1.548,00 zł, cena wywoławcza: 774,00 zł.
2) udział w wysokości 1/6 części działki nr 1715/2 o powierzchni 0,10 ha. Działka nr 1715/2 położona jest w terenach rolniczych o symbolu R oraz w obszarach zasilania wód podziemnych, ponadto północna część działki znajduje się w strefie ochronnej dla cmentarzy.
Cena oszacowania udziału: 667,00 zł, cena wywoławcza: 333,50 zł.
II Licytacja: 31 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 308/15 skrót z operatu .

- Łazy gm. Jerzmanowice-Przeginia niezabudowana działka nr 12 o powierzchni 0,4566 ha. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta o długościach boków wynoszących około: 132 m, 37 m, 143 m, 31 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenie mieszkalnictwa zagrodowego, jednorodzinnego o symbolu M.
Cena oszacowania: 388.454,00  zł, cena wywoławcza: 291.340,50 zł.
I Licytacja: 14 lutego 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 237/15, skrót z operatu .

- Krzeszowice gm. Krzeszowice udział w wysokości 1/3 części nieruchomości obejmującej niezabudowane działki: nr 129/2 (o pow. 0,0111 ha), nr 165 (o pow. 1,2013 ha),  nr 174/1 (o pow. 0,1743 ha).
Działka nr 129/2 znajduje się w obszarze zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo -usługowej o charakterze i standardzie  miejskim o symbolu M1.
Działki nr 165 i 174/1 znajdują się w obszarze zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowo usługowej o charakterze i standardzie  miejskim o symbolu M1, obszarze zabudowy wielorodzinnej o symbolu MW oraz obszarze rozwoju aktywności gospodarczej o symbolu U.
Cena oszacowania udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości dla działki 129/2: 2.111,00 zł, cena wywoławcza: 1.055,50 zł.
Cena oszacowania udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości dla działki 165: 124.967,00 zł, cena wywoławcza: 62.483,50 zł.
Cena oszacowania udziału w wysokości 1/3 części nieruchomości dla działki 174/1: 32.383,00 zł, cena wywoławcza: 16.191,50 zł.
II Licytacja: 17 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 480/14 i inne, skrót z operatu .

- Nawojowa Góra gm. Krzeszowice, przy ul. Lipowej 10 działka nr 648/2 o powierzchni 0,07 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 375.338,00 zł, cena wywoławcza: 281.503,50 zł.
I Licytacja: 1 lutego 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 533/16 IX KM 1422/16, skrót z operatu .

- Wola Filipowska gm. Krzeszowice działka nr 577/8 o powierzchni 0,11 ha, zabudowana budynkami o funkcji magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-administracyjnym.
Cena oszacowania: 955.700,00 zł, cena wywoławcza: 637.133,34 zł
II Licytacja: 10 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3192/12 i inne skrót z operatu .

- Cholerzyn gm. Liszki nieruchomości: 1) działka nr 2342/3 (o pow. 0,08 ha).
Cena oszacowania udziału: 9.742,00 zł, cena wywoławcza: 7.306,50 zł.
2) działka nr 2496/4 (o pow. 0,11 ha).
Cena oszacowania udziału: 90.640,00 zł, cena wywoławcza: 67.980,00 zł.
3) działka nr 2497/1 (o pow. 0.09 ha).
Cena oszacowania udziału: 74.160,00 zł, cena wywoławcza: 55.620,00 zł.
4) działka nr 2498/1 (o pow. 0,10 ha).
Cena oszacowania udziału: 82.400,00 zł, cena wywoławcza: 61.800,00 zł.
5) działka nr 2349/5 (o pow. 0,50 ha).
Cena oszacowania udziału: 478.979,00 zł, cena wywoławcza: 359.234,25 zł.
6) działka nr 2342/1 (o pow. 0,47 ha).
Cena oszacowania udziału: 49.259,00 zł, cena wywoławcza: 36.944,25 zł.
7) działka nr 2496/3 (o pow. 0,14 ha).
Cena oszacowania udziału: 17.050,00 zł, cena wywoławcza: 12.787,50 zł.
Działki nr 2342/3, 2342/1 i 2496/3 znajdują się w terenach oznaczonych ZE3 - obszary zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych.
Działki nr 2349/5, 2498/1, 2497/1 i 2496/1 znajdują się w terenach oznaczonych U/P - obszar kształtowania zabudowy usługowo-produkcyjnej, ponadto w strefie terenów zagrożonych zalewami i narażonych na okresowe podtopienia.
Cena oszacowania udziału: 667,00 zł, cena wywoławcza: 333,50 zł.
I Licytacja: 31 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 761/13 i inne skrót z operatu (pkt. 1,2,3,4,6,7), skrót z operatu (pkt. 5) .

- Będkowice gm. Wielka Wieś niezabudowana działka nr 674/2 o powierzchni 0,6750 ha. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielka Wieś działka ujęta jest w terenach oznaczonych symbolem 2ZL - tereny lasów.
Cena oszacowania: 40.500,00 zł, cena wywoławcza: 20.250,00 zł.
II Licytacja: 31 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3025/11 skrót z operatu .

- Modlniczka gm. Wielka Wieś działka nr 865/15 o powierzchni 0,0713 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, usytuowanym na os. Krakowskie Przedmieście.
Suma oszacowania nieruchomości z uwzględnieniem służebności dożywocia wynosi: 303.890,00 zł, cena wywoławcza: 227.917,50 zł.
I Licytacja: 21 lutego 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 94/15, skrót z operatu .

- Tomaszowice gm. Wielka Wieś działka nr 615 o powierzchni 0,11 ha położona przy ul. Orzechowej (droga polna, nieutwardzona). Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZN- tereny zieleni, w tym objętej formami ochrony przyrody.
Cena oszacowania: 18.723,00 zł, cena wywoławcza: 14.042,25 zł.
I Licytacja: 24 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 158/14 i inne skrót z operatu.

- Brzoskwinia gm. Zabierzów nieruchomości:
1. niezabudowana działka nr  556/5 o powierzchni 0,01 ha.
Cena oszacowania: 6.978,00 zł, cena wywoławcza: 5.233,50 zł.
2. działkę nr 556/10 o powierzchni 0,3454 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 473.434,00 zł, cena wywoławcza: 355.075.50 zł.
I Licytacja: 4 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 963/14 i inne skrót z operatu.

- Rudawa gm. Zabierzów niezabudowana działka nr 76 o powierzchni 0,24 ha (o szerokości ok. 18 m i długości ok. 130 m). Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, niewielka północna część znajduje się w terenie dróg i ulic.
Cena oszacowania: 258.524,00  zł, cena wywoławcza: 129.262,00 zł.
II Licytacja: 7 lutego 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1089/14 i inne, skrót z operatu .

- Rząska gm. Zabierzów nieruchomości:
1) działka nr 597/11 (o pow. 0,0627 ha), zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Rząska, ul. Strugi 28D gm. Zabierzów.
Cena oszacowania: 613.305,00 zł, cena wywoławcza: 408.870,00 zł.
2) udział w wysokości 1/6 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 597/19 (o pow. 0,0709 ha) stanowiącej drogę dojazdową, położonej w miejscowości Rząska gm. Zabierzów.
Cena oszacowania: 16.645,00 zł, cena wywoławcza: 11.096,67 zł.
II Licytacja: 26 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 480/14 i inne, skrót z operatu .

- Grębynice gm. Zielonki niezabudowana działka nr 163/1 o powierzchni 0,6160 ha. Działka posiada nieregularny kształt o długości około 223 m i szerokości około 22 m - 53 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenach: dróg wewnętrznych (KDW), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), gospodarki rolnej prowadzonej na gruntach rolnych, łąkach, pastwiskach, sadach z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej (RS, R), zieleni leśnej (ZL), strefie przyrodniczej (P) oraz strefie Parku Kulturowego (SK).
Cena oszacowania: 178.620,00  zł, cena wywoławcza: 133.965,00 zł.
I Licytacja: 28 lutego 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 861/11 i inne, skrót z operatu .


- Motorower KRA CU 99 Toross rok produkcji 2012 - oszacowany na kwotę 500,00 zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 11 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KMS 389/16.

- Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości: .
1.Przyczepa SAM   KRA43PU rok produkcji 2005- oszacowana na kwotę   600,00zł;
2.Mercedes   Benz  KRA 5TR5 rok produkcji 1972 - oszacowany na kwotę 1.000,00zł;
3.50 % udziału  Opel Omega  KRA 7P48 rok produkcji 1988 ? udział oszacowany na kwotę  500,00zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 18 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1590/02.

- Samochód osobowy  Mitsubishi carisma 1.9TD nr rej KR 236MC   rok produkcji 2000 - oszacowany na kwotę 3.000,00zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 19 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 877/16 i inne.

- Mercedes Benz 312 Sprinter o numerze rejestracyjnym KRA 82030 biały, data pierwszej rejestracji 21.10.1999roku (samochód ciężarowy - wywrotka), pojemność silnika 2874, moc 85, dopuszczalna ładowność 1147, liczba miejsc ogółem 7 przebieg ok. 300000km - oszacowany na kwotę 10.000,00 zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 19 stycznia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1980/15 i inne.

- Samochód dostawczy marki Citroen model NEMO 1.4VAN o numerze rejestracyjnym KRA 5456E, furgon, 3drzwi biały, rok produkcji 2009, w dowodzie rejestracyjnym widnieje adnotacja VAT-1, pojemność silnika 1360cm3, manualna skrzynia biegów, przebieg 16.089 km, pojazd sprawny, mobilny, stan techniczny ogólny bardzo dobry - oszacowany na kwotę 16.900,00 zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu tj. 12.675,00zł.
I Licytacja: 16 lutego 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 691/16 i inne.