Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

Nabycie nieruchomości należy do kręgu czynności podlegających

opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, o czym stanowi art. 4 pkt 1 tej ustawy.

Stawka podatku wynosi natomiast 2%. Szczegółowych informacji udziela urząd skarbowy.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Piastowskiej 57 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 37. Lokal położony jest na VIII kondygnacji (7 piętro) i posiada powierzchnię 25,3 m2. Składa się z pokoju, łazienki, kuchni i przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,5 m2.
Cena oszacowania: 179.995,00 zł, cena wywoławcza: 134.996,25 zł
I Licytacja: 8 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1014/17, skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Składowej 14b nieruchomości:
1) lokal mieszkalny nr LM1 (o powierzchni 27,88 m2);
Cena oszacowania: 137.028,00 zł, cena wywoławcza: 102.771,00 zł
2) lokal mieszkalny nr LM2 (o powierzchni 55,64 m2);
Cena oszacowania: 259.223,00 zł, cena wywoławcza: 194.417,25 zł
3) lokal mieszkalny nr LM3 (o powierzchni 27,88 m2);
Cena oszacowania: 139.028,00 zł, cena wywoławcza: 104.271,00 zł
4) lokal mieszkalny nr LM4 (o powierzchni 55,63 m2);
Cena oszacowania: 270.874,00 zł, cena wywoławcza: 203.155,50 zł
5) lokal mieszkalny nr LM5 (o powierzchni 84,11 m2);
Cena oszacowania: 402.964,00 zł, cena wywoławcza: 302.223,00 zł
6) lokal mieszkalny nr LM6 (o powierzchni 69,24 m2).
Cena oszacowania: 339.855,00 zł, cena wywoławcza: 254.891,25 zł
I Licytacja: 26 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 249/16 i inne, skrót z operatu lokale mieszkalne LM1, LM2 , skrót z operatu lokale mieszkalne LM3, LM4, LM5, LM6.

Okolice Krakowa

- Zagacie gm. Czernichów udział w wysokości 1/3 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 98/2 o powierzchni 0,09 ha. Działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MNU oznaczającym tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Cena oszacowania udziału: 21.601,00 zł, cena wywoławcza: 16.200,75 zł
I Licytacja: 27 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1409/17, skrót z operatu.

- Czatkowice gm. Krzeszowice działka nr 492 o powierzchni 0,12 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 466.552,00 zł, cena wywoławcza: 349.914,00 zł
I Licytacja: 13 kwietnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 815/17, skrót z operatu.

- Będkowice gm. Wielka Wieś niezabudowana działka nr 3 o powierzchni 0,5760 ha. Działka położona jest w całości w terenach rolnych oznaczonych symbolem 2R.
Cena oszacowania: 40.481,00 zł, cena wywoławcza: 20.240,50 zł
II Licytacja: 20 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 703/17, skrót z operatu.

- Rząska gm. Zabierzów  przy ul. Balickiej udział w wysokości 3/4 części nieruchomości obejmującej działkę nr 575/1 o powierzchni 1,08 ha, zabudowaną obiektami w złym stanie technicznym (tj. pozostałości po starych i częściowo wyburzonych obiektach oraz parter budynku w stanie surowym otwartym).
Działka położona jest w terenach:
- zabudowy mieszkaniowo-usługowej 30MNU (około 0,43 ha);
- zieleni ogrodowej 3ZG (około 0,62 ha);
- publicznych dróg zbiorczych 3KDZ (wąski pas przy drodze).
Cena oszacowania udziału: 1.745.448,00 zł, cena wywoławcza: 872.724,00 zł.
II Licytacja: 20 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1426/13 IX KM 1521/15, skrót z operatu .

- Rząska gm. Zabierzów  przy ul. Balickiej udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej działkę nr 575/1 o powierzchni 1,08 ha, zabudowaną obiektami w złym stanie technicznym (tj. pozostałości po starych i częściowo wyburzonych obiektach oraz parter budynku w stanie surowym otwartym).
Działka położona jest w terenach:
- zabudowy mieszkaniowo-usługowej 30MNU (około 0,43 ha);
- zieleni ogrodowej 3ZG (około 0,62 ha);
- publicznych dróg zbiorczych 3KDZ (wąski pas przy drodze).
Cała nieruchomość została oszacowana na kwotę: 2.327.267,67 zł.
Cena oszacowania udziału: 581.816,00 zł, cena wywoławcza: 436.362,00 zł.
I Licytacja: 20 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3368/12, skrót z operatu .

- Tomaszowice gm. Wielka Wieś działka nr 615 o powierzchni 0,11 ha położona przy ul. Orzechowej (droga polna, nieutwardzona). Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem ZN- tereny zieleni, w tym objętej formami ochrony przyrody.
Cena oszacowania: 18.723,00 zł, cena wywoławcza: 14.042,25 zł.
I Licytacja: 6 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1870/17 i inne skrót z operatu.

- Zabierzów gm. Zabierzów przy ul. Śląskiej 262 działki nr 69, 101/28 o łącznej powierzchni 0,1743 ha, zabudowane budynkiem o funkcji mieszkalno-usługowej oraz garażem.
Cena oszacowania: 681.043,00 zł, cena wywoławcza: 454.028,67 zł
II Licytacja: 28 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 895/17, IX KM 2227/12 skrót z operatu.

- Przybysławice gm. Zielonki nieruchomości:
1) niezabudowana działka nr 26/1 o powierzchni 0,5665 ha. Cena oszacowania: 40.553,00 zł, cena wywoławcza: 30.414,75 zł
2) niezabudowana działka nr 28/1 o powierzchni 1,0660 ha. Cena oszacowania: 193.186,00 zł, cena wywoławcza: 144.889,50 zł
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
- działka nr 26/1 znajduje się w terenie gospodarki rolnej oznaczonym symbolem 11.R.61;
- działka nr 28/1 znajduje się w większości w terenie gospodarki rolnej oznaczonym symbolem 11.R.61, od strony wschodniej ujęta jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu 11.MN.2 (około 0,1080 ha), w dalszej części ujęta jest w terenach rolniczych z dopuszczeniem zabudowy siedliskowej o symbolu 11.RS.6 (około 0,1600 ha).
Cena oszacowania: 40.553,00 zł, cena wywoławcza: 30.414,75 zł
I Licytacja: 13 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 211/03, skrót z operatu.

- Przybysławice przy ul. Klonowej 32 gm. Zielonki działka nr 27/1 o powierzchni 1,2060 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym.
Wartość nieruchomości z uwzględnieniem praw dożywocia wynosi: 278.806,00 zł, cena wywoławcza: 209.104,50 zł
I Licytacja: 22 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 211/03, skrót z operatu.

- Zielonki gm. Zielonki przy ul. Gwizdałów 22 działka nr 623 o powierzchni 0,16 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 1.147.574,00 zł, cena wywoławcza: 860.680,50 zł.
I Licytacja: 14 marca 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1859/15 i inne, skrót z operatu.