Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

Nabycie nieruchomości należy do kręgu czynności podlegających

opodatkowaniu PCC na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC.

Obowiązek podatkowy ciąży na kupującym, o czym stanowi art. 4 pkt 1 tej ustawy.

Stawka podatku wynosi natomiast 2%. Szczegółowych informacji udziela urząd skarbowy.

 

Kraków

- Kraków przy ul. Chełmońskiego nieruchomości:
1) udział w wysokości 6727470481/104770199130 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 26;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
2) udział w wysokości 2075/3815 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A;
Cena oszacowania: 37.824,00 zł, cena wywoławcza: 28.368,00 zł
3) udział w wysokości 2312/3636 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG4, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A;
Cena oszacowania: 42.144,00 zł, cena wywoławcza: 31.608,00 zł
5) udział w wysokości 1170/3145 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG6, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102A;
Cena oszacowania: 21.327,00 zł, cena wywoławcza: 15.995,25 zł
6) udział w wysokości 376734555/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 6;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
7) udział w wysokości 376734555/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 9;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
8) udział w wysokości 376734555/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 20;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
9) udział w wysokości 376734554/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 22;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
10) udział w wysokości 376734554/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 23;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
11) udział w wysokości 376734554/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 28;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
12) udział w wysokości 376734554/10264834700 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 29;
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
13) udział w wysokości 2106/3795 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102;
Cena oszacowania: 38.389,00 zł, cena wywoławcza: 28.791,75 zł
14) udział w wysokości 2208/3606 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG4, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102;
Cena oszacowania: 40.248,00 zł, cena wywoławcza: 30.186,00 zł
15) nieruchomość obejmująca lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG5, położona w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102;
Cena oszacowania: 11.810,00 zł, cena wywoławcza: 8.857,50 zł
16) nieruchomość obejmująca lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG6, położona w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102;
Cena oszacowania: 57.273,00 zł, cena wywoławcza: 42.954,75 zł
17) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
19) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 12, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
20) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 17, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
21) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 27, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
22) udział w wysokości 8484/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 28, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
23) udział w wysokości 8483/301146 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny garaż wielostanowiskowy nr PG1, z którym związane jest prawo do użytkowania miejsca postojowego nr 30, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B
Cena oszacowania: 22.899,00 zł, cena wywoławcza: 17.174,25 zł
24) udział w wysokości 1756/3815 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie nr PG3, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B;
Cena oszacowania: 32.009,00 zł, cena wywoławcza: 24.006,75 zł
25) udział w wysokości 1873/3636 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie nr PG4, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B;
Cena oszacowania: 34.141,00 zł, cena wywoławcza: 25.605,75 zł
27) udział w wysokości 1989/3145 części nieruchomości obejmującej lokal niemieszkalny pomieszczenie nr PG6, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B;
Cena oszacowania: 36.256,00 zł, cena wywoławcza: 27.192,00 zł
28) nieruchomość obejmująca lokal niemieszkalny pomieszczenie gospodarcze nr PG2, położona w Krakowie przy ul. Józefa Chełmońskiego 102B.
Cena oszacowania: 14.051,00 zł, cena wywoławcza: 10.538,25 zł
Poszczególne nieruchomości będą licytowane kolejno, dlatego nie jest możliwe wskazanie terminu licytacji konkretnej nieruchomości, a cała licytacja będzie trwać kilka godzin.
I Licytacja: 4 grudnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 2401/14, IX KM 1000/18, skrót z operatu 1, skrót z operatu 2, skrót z operatu 3.

- Kraków przy ul. Na Wyrębę 3 działka nr 34/8 obręb nr 34 o powierzchni 0,0595 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania w/w udziału: 1.041.199,00 zł, cena wywoławcza: 780.899,25 zł
I Licytacja: 14 grudnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 490/18, skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Składowej 14b nieruchomości:
1) lokal mieszkalny nr LM1 (o powierzchni 27,88 m2);
Cena oszacowania: 176.655,00 zł, cena wywoławcza: 132.491,25 zł
2) lokal mieszkalny nr LM2 (o powierzchni 55,64 m2);
Cena oszacowania: 340.157,00 zł, cena wywoławcza: 255.117,75 zł
3) lokal mieszkalny nr LM3 (o powierzchni 27,88 m2);
Cena oszacowania: 173.550,00 zł, cena wywoławcza: 130.162,50 zł
4) lokal mieszkalny nr LM4 (o powierzchni 55,63 m2);
Cena oszacowania: 333.901,00 zł, cena wywoławcza: 250.425,75 zł
5) lokal mieszkalny nr LM5 (o powierzchni 84,11 m2);
Cena oszacowania: 486.112,00 zł, cena wywoławcza: 364.584,00 zł
6) lokal mieszkalny nr LM6 (o powierzchni 69,24 m2).
Cena oszacowania: 414.306,00 zł, cena wywoławcza: 310.729,50 zł
I Licytacja: 6 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 249/16 i inne, skrót z operatu.

Okolice Krakowa

- Czubrowice gm. Jerzmanowice-Przeginia nieruchomości:
- działka nr 554/1 o powierzchni 0,0115 ha;
Cena oszacowania: 83,00 zł, cena wywoławcza: 62,25 zł
- działka nr 554/2 o powierzchni 0,1755 ha;
Cena oszacowania: 2.931,00 zł, cena wywoławcza: 2.198,25 zł
- działka nr 599 o powierzchni 0,1000 hał;
Cena oszacowania: 1.610,00 zł, cena wywoławcza: 1.207,50 zł
- działka nr 601/1 o powierzchni 0,0113 ha;
Cena oszacowania: 81,00 zł, cena wywoławcza: 60,75 zł
- działka nr 601/2 o powierzchni 0,3277 ha;
Cena oszacowania: 5.866,00 zł, cena wywoławcza: 4.399,50 zł
- działka nr 602/1 o powierzchni 0,0090 ha;
Cena oszacowania: 65,00 zł, cena wywoławcza: 48,75 zł
- działka nr 602/2 o powierzchni 0,1800 ha;
Cena oszacowania: 3.006,00 zł, cena wywoławcza: 2.254,50 zł
- działka nr 670 o powierzchni 1,1210 ha;
Cena oszacowania: 19.494,00 zł, cena wywoławcza: 14.620,50 zł
- działka nr 669/2 o powierzchni 0,0650 ha;
Cena oszacowania: 761,00 zł, cena wywoławcza: 570,75 zł
- działka nr 668/3 o powierzchni 0,0070 ha;
Cena oszacowania: 50,00 zł, cena wywoławcza: 37,50 zł
Działki w/w stanowią grunty rolne oznaczone symbolem R.
- działka nr 668/4 o powierzchni 0,7940 ha, zabudowana domem jednorodzinnym wraz z budynkami gospodarczymi.
Cena oszacowania: 219.640,00 zł, cena wywoławcza: 164.730,00 zł
I Licytacja: 15 lutego 2019 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1341/16 skrót z operatu.

- Czatkowice gm. Krzeszowice działka nr 492 o powierzchni 0,12 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 466.552,00 zł, cena wywoławcza: 311.034,67 zł
II Licytacja: 21 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 815/17, IX KM 557/18 skrót z operatu.

- Frywałd gm. Krzeszowice działka nr 94/4 o powierzchni 0,2515 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 413.840,00 zł, cena wywoławcza: 310.380,00 zł
I Licytacja: 12 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 40/18 skrót z operatu .

- Miękinia gm. Krzeszowice udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 342 o powierzchni 0,7360 ha (kształt zbliżony do wydłużonego równoległoboku o długości około 250 m i szerokości około 30 m).
Działka znajduje się:
- w około 40% w terenie oznaczonym symbolem M1 (tereny mieszkalnictwa zagrodowego i jednorodzinnego z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę dla rolników i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną);
- w około 45% w terenie oznaczonym symbolem R (tereny upraw polowych);
- w około 15% w terenie oznaczonym symbolem ZN (tereny zieleni nieurządzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym).
Cena oszacowania w/w udziału: 69.462,00 zł, cena wywoławcza: 34.731,00 zł
II Licytacja: 11 grudnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2010/15 IX KM 333/18, skrót z operatu.

- Tenczynek gm. Krzeszowice nieruchomość obejmuje:
- działkę nr 1778/2 (o powierzchni 0,0782 ha) zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej;
Cena oszacowania: 498.197,00 zł, cena wywoławcza: 373.647,75 zł
- działkę nr 1775 (o powierzchni 0,04 ha);
Cena oszacowania: 4.030,00 zł, cena wywoławcza: 3.022,50 zł
- działkę nr 1777/1 (o powierzchni 0,1397 ha).
Cena oszacowania: 124.421,00 zł, cena wywoławcza: 93.315,75 zł
I Licytacja: 20 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 508/18 i inne skrót z operatu.

- Piekary gm. Liszki udział w wysokości 5/8 części nieruchomości obejmującej działki nr 56/4 (o powierzchni 0,18 ha), nr 56/8 (o powierzchni 0,05 ha), nr 56/9 (o powierzchni 0,01 ha) tworzące zwarty kompleks zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 247.326,00 zł, cena wywoławcza: 185.494,50 zł
I Licytacja: 22 stycznia 2019 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1190/16, IX KM 1275/16, IX KM 1277/16 skrót z operatu.

- Balice gm. Zabierzów przy ul. Szkolnej 90 działka nr 407 o powierzchni 0,17 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 512.627,00 zł, cena wywoławcza: 384.470,25 zł
I Licytacja: 6 grudnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 1737/17 i inne, skrót z operatu

- Nielepice gm. Zabierzów, przy ul. Długiej 24 działka nr 80 o powierzchni 0,3008 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania w/w udziału: 381.296,00 zł, cena wywoławcza: 285.972,00 zł
I Licytacja: 18 grudnia 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 823/14 IX KM 2468/13, skrót z operatu.

- Pisary gm. Zabierzów, przy ul. Spacerowej 53 działka nr 3/18 o powierzchni 0,0821 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 580.355,00 zł, cena wywoławcza: 435.266,25 zł
I Licytacja: 7 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1338/17 skrót z operatu.

- Zielonki gm. Zielonki działka nr 1446/195 o powierzchni 0,03 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.
Cena oszacowania: 908.507,00 zł, cena wywoławcza: 681.380,25 zł
I Licytacja: 27 listopada 2018 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05, skrót z operatu.