Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

-  Kraków działka nr 135/2 obr. 47 o powierzchni 0,30 ha. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarach: tras komunikacyjnych, MN (teren o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności), ZO (tereny otwarte w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna).
Cena oszacowania: 383.100,00 zł, cena wywoławcza: 287.325,00 zł.
I Licytacja: 3 lutego 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05 i inne mapka.

- Kraków - Krowodrza niezabudowana działka nr 23/1 obręb nr 27 położona w rejonie ul. Dożynkowej o powierzchni 0,5834 ha. Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem R- tereny rolnicze.
Cena oszacowania: 245.774,00 zł, cena wywoławcza: 184.330,50 zł
I Licytacja: 20 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2169/04, skrót z operatu

- Kraków przy ul. Imbramowskiej 15 lokal niemieszkalny  - garaż L4 o pow. użytkowej 171,05 m2.
Cena oszacowania: 140.089,00 zł, cena wywoławcza: 93.392,67 zł
II Licytacja: 26 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1718/13 i inne, skrót z operatu

- Kraków przy ul. Królowej Jadwigi 33a udział w wysokości 215/10000 części nieruchomości obejmującej działkę nr 38/12 o powierzchni 0,0978 ha, zabudowaną budynkiem wielorodzinnym.
Cena oszacowania udziału: 288.939,00 zł, cena wywoławcza: 192.626,00 zł.
II Licytacja: 21 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2623/08, IX KMS 79/13 skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Wybickiego działki nr 143/14, 143/12, 143/21, 143/22 obręb nr 44 o łącznej powierzchni 0,2029 ha, zabudowane fundamentami z piwnicami oraz pierwszą kondygnacją parteru rozpoczętej i przerwanej budowy budynku wielorodzinnego (obiekty przeznaczone do rozbiórki).
Cena oszacowania: 1.386.839,00 zł, cena wywoławcza: 693.419,50 zł.
II Licytacja: 13 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 163/96, skrót z operatu.

Okolice Krakowa

-  Zagacie gm. Czernichów działka  nr 120 o powierzchni 0,25 ha. Działka nr 120 znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej o symbolu MNU; niewielka północna część znajduje się w terenie dróg publicznych.
Cena oszacowania: 127.500,00 zł, cena wywoławcza: 63.750,00 zł
II Licytacja: 27 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 816/14 i inne, skrót z operatu

 

-  Zagacie gm. Czernichów działkę  nr 376 o powierzchni 0,25 ha. Działka nr 376 znajduje się w terenach rolniczych o symbolu R.
Cena oszacowania: 17.500,00 zł, cena wywoławcza: 8.750,00 zł
II Licytacja: 27 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 816/14 i inne, skrót z operatu

- Szklary gm. Jerzmanowice-Przeginia niezabudowana działka nr 396 o powierzchni 0,709 ha. Działka znajduje się w terenie zieleni nieurządzonej o symbolu ZN, niewielki fragment znajduje się w terenach zieleni leśnej o symbolu ZL.
Cena oszacowania: 42.001,00 zł, cena wywoławcza: 31.500,75 zł.
I Licytacja: 13 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 85/09 IX KM 1866/14, skrót z operatu.

- Krzeszowice gm. Krzeszowice prawo wieczystego użytkowania nieruchomości obejmującej działki nr 1699/15 (o pow. 2704 ha), 1699/17 (o pow. 0,2748 ha).
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Działki nr 1699/15 i 1699/17 są zabudowane budynkami produkcyjno-magazynowymi.
Cena oszacowania: 827.049,00 zł, cena wywoławcza: 620.286,75 zł.
I Licytacja: 14 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2132/13 IX KM 2277/13, skrót z operatu.

- Krzeszowice gm. Krzeszowice prawo wieczystego użytkowania udziału w wysokości 1/6 części nieruchomości obejmującej działkę nr 1699/13 (o pow. 0,4706 ha).
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Działka nr 1699/13 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową.
Cena oszacowania: 51.429,00 zł, cena wywoławcza: 38.571,75 zł.
I Licytacja: 14 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2132/13 IX KM 2277/13, skrót z operatu.

- Krzeszowice przy ul. Miękińskiej 34A gm. Krzeszowice działka nr 127/1 o powierzchni 0,0756 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania udziału: 551.688,00 zł, cena wywoławcza: 413.766,00 zł.
I Licytacja: 9 stycznia 2015r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1642/12 IX KMS 579/13, skrót z operatu .

- Wola Filipowska 613 gm. Krzeszowice lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 274.565,00 zł, cena wywoławcza: 183.043,33 
II Licytacja: 15 grudnia 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2183/03, skrót z operatu

- Zalas gm. Krzeszowice niezabudowana działka nr 1636 o powierzchni 0,29 ha, położona w terenie oznaczonym symbolem R-tereny upraw polowych.
Cena oszacowania: 18.731,00 zł, cena wywoławcza: 14.048,25 zł.
I Licytacja: 23 grudnia 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 234/13 i inne, skrót z operatu.

- Kaszów gm. Liszki działka nr 3213/4 o powierzchni 0,0899 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
Cena oszacowania: 213.415,00 zł, cena wywoławcza: 142.276,67 zł.
II Licytacja: 27 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 19/92, IX KM 1025/12, IX KM 1882/12 skrót z operatu.

- Kaszów gm. Liszki niezabudowana działka nr 3213/3 o pow. 0,66 ha, bez indywidualnego prawnie zapewnionego dostępu do drogi.
Cena oszacowania: 78.928,00 zł, cena wywoławcza: 39.464,00 zł.
II Licytacja: 20 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 19/92, IX KM 1025/12 skrót z operatu.

- Modlnica gm. Wielka Wieś udział w wysokości 13/30 części nieruchomości, obejmującej niezabudowane działki nr 53/3, 97/5, 97/11, 97/16, 874/3, 877/2, 878/1, 879/2 o łącznej powierzchni 0,2337 ha, stanowiące drogę wewnętrzną.
Cena oszacowania udziału: 134.626,00 zł, cena wywoławcza: 100.969,50 zł.
I Licytacja: 23 grudnia 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMS 656/11 i inne skrót z operatu.

- Modlnica gm. Wielka Wieś przy ul. Ulubionej 49 działka nr 874/1 o powierzchni 0,0346 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej.
Cena oszacowania: 460.672,00 zł, cena wywoławcza: 345.504,00 zł
I Licytacja: 23 grudnia 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 443/14 i inne, skrót z operatu

- Balice gm. Zabierzów kompleks działek nr 745/1, 745/2, 745/3 o łącznej powierzchni 0,8385 ha, zabudowanych budynkami biurowo-magazynowymi.
Cena oszacowania: 6.512.868,00 zł, cena wywoławcza: 4.884.651,00 zł
I Licytacja: 16 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1146/13 i inne, skrót z operatu

- Bolechowice gm. Zabierzów działka nr 656/2 o powierzchni 0,67 ha zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie zbliźniaczonej oraz budynkami produkcyjno -magazynowymi (kurniki wraz z obiektami towarzyszącymi).
Cena oszacowania udziału: 2.226.943,00 zł, cena wywoławcza: 1.670.207,25 zł.
I Licytacja: 14 stycznia 2015r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3574/12 IX KM 715/13, skrót z operatu .

- Brzoskwinia gm. Zabierzów nieruchomości:
1. niezabudowana działka nr 556/5 o powierzchni 0,01 ha.
Cena oszacowania: 6.978,00 zł, cena wywoławcza: 5.233,50 zł.
2. działkę nr 556/10 o powierzchni 0,3454 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 473.434,00 zł, cena wywoławcza: 355.075.50 zł.
I Licytacja: 3 lutego 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3003/12 i inne skrót z operatu.

- Rudawa gm. Zabierzów niezabudowana działka nr 76 o powierzchni 0,24 ha (o szerokości ok. 18 m i długości ok. 130 m). Działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M1 - tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej, niewielka północna część znajduje się w terenie dróg i ulic.
Cena oszacowania: 297.600,00 zł, cena wywoławcza: 148.800,00 zł.
II Licytacja: 23 grudnia 2014 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 392/14 i inne, skrót z operatu.

- Więckowice gm. Zabierzów udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 136.
Działka nr 136 posiada powierzchnię 0,54 ha i położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług oznaczonym symbolem M1U i M2U, niewielka południowa część działki usytuowana jest w terenie dróg i ulic.
Cena oszacowania udziału: 210.600,00 zł, cena wywoławcza: 157.950,00 zł.
I Licytacja: 20 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 106/09, skrót z operatu.

- Więckowice gm. Zabierzów przy ul. Kasztanowej 61 udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej działkę nr 138, o powierzchni 0,49 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania udziału: 227.364,00 zł, cena wywoławcza: 170.523,00 zł.
I Licytacja: 13 stycznia 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 106/09, skrót z operatu.

- Batowice gm. Zielonki zwarty kompleks dwóch działek nr 8/1 (o pow. 0,06 ha) i 8/2 (o pow. 0,13 ha), zabudowanych budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni 418,67 m2 (suma powierzchni pomieszczeń parteru i użytkowego poddasza).
Cena oszacowania: 901.868,00 zł, cena wywoławcza: 676.401,00 zł.
I Licytacja: 4 lutego 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2282/13 i inne, skrót z operatu.

-  Zielonki gm. Zielonki działka nr 1446/195, o powierzchni 0,03 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.
Cena oszacowania udziału: 1.057.360,00 zł, cena wywoławcza: 793.020,00 zł.
I Licytacja: 11 lutego 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05 i inne przykładowe zdjęcia:1, 2.

- Zielonki gm. Zielonki lokal mieszkalny nr 2 położony na II kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na działce ewidencyjnej nr 715 (pomiędzy ulicami Krakowskie Przedmieście oraz Grochowskiego).
Cena oszacowania: 300.865,00 zł, cena wywoławcza: 200.576,67 zł
II Licytacja: 2 lutego 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2297/13, przykładowe zdjęcia 1, 23.


- Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
2/3 Stół  +  4 krzesła - oszacowane na kwotę 500,00zł
3/4 Wieża Technics +głośniki - oszacowana na kwotę 500,00zł
4/5 Meble Kuchenne+wyposażenie - oszacowane na kwotę 3.200,00zł
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
I Licytacja: 4 marca 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 2048/13, skrót z operatu, zdjęcia.

- Samochód ciężarowy KIA PRYZMAT model K2500-NS o nr rej. KRA33024, rok prod. 2006 - rodzaj nadwozia  skrzyniowe, wymiary skrzyni :3,15x1,90m, burty wykonane z aluminium,  brak stelaża  i plandeki , kolor nadwozia   biały,  rok produkcji  2006 - aktualność badań  technicznych - brak - dowód został  zatrzymany  przez urząd  pojazd nie jest eksploatowany  od ok. roku. -  przebieg wg oświadczeń pracowników - ok. 300.000km, stan techniczny średni - oszacowany na kwotę 6.900,00zł.
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
II Licytacja: 3 lutego 2015 r. (czytaj dalej ...) Sygn. akt IX KM 2280/12 i inne, operat szacunkowy.