Licytacje: »RUCHOMOŚCI »NIERUCHOMOŚCI


UWAGA!!! NIE ZAMIESZCZAMY INFORMACJI O LICYTACJACH (ANI SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW CZY INNYCH RUCHOMOŚCI) NA PORTALACH TABLICA.PL, GUMTREE, ALLEGRO I IN.. PODANE TAM INFORMACJE O RZEKOMEJ SPRZEDAŻY POJAZDÓW WRAZ Z PODAWANIEM INNEGO KONTA BANKOWEGO SĄ PRÓBĄ OSZUSTWA.

Komornik Dumnicki

Zastrzega się możliwość odwołania licytacji bez podawania przyczyn. licytacje

Przed licytacją prosimy upewnić się pod nr tel. 12 414 38 30

czy licytacja, którą są Państwo zainteresowani dojdzie do skutku.

 

Kraków

-  Kraków niezabudowana działka nr 135/2 obr. 47 o powierzchni 0,30 ha. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w obszarach: tras komunikacyjnych, MN (teren o przeważającej funkcji mieszkaniowej niskiej intensywności), ZO (tereny otwarte w tym rolnicza przestrzeń produkcyjna).Działka posiada kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta o długości około 330 m i szerokości około 8-9 m.
Cena oszacowania: 216.000,00 zł, cena wywoławcza: 162.000,00 zł.
I Licytacja: 9 maja 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05 IX KM 134/16 skrót z operatu.

- Kraków przy ul. Królewskiej 31 lokal niemieszkalny nr 10, położony na VI kondygnacji (poddasze), posiada powierzchnię użytkową 46,30 m2. Składa się z holu, przedpokoju, łazienki, dwóch pokoi, pokoju z aneksem kuchennym i pomieszczenia gospodarczego.
Cena oszacowania: 282.226,00  zł, cena wywoławcza: 211.669,50 zł.
I Licytacja: 27 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2263/14 IX KM 211/15, skrót z operatu .

Okolice Krakowa

- Jerzmanowice gm. Jerzmanowice-Przeginia działkę nr 434/1 o powierzchni 0,65 ha, zabudowaną budynkiem produkcyjno-magazynowym z częścią biurowo-socjalną. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie usług komercyjnych o znaczeniu ponadlokalnym o symbolu UC I.
Cena oszacowania: 988.600,00  zł, cena wywoławcza: 741.450,00 zł.
I Licytacja: 28 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 898/16, skrót z operatu .

- Jerzmanowice gm. Jerzmanowice-Przeginia działka nr 862/7  o powierzchni 0,1212 ha, zabudowana  budynkiem gospodarczym.
Cena oszacowania: 168.473,00 zł, cena wywoławcza: 126.354,75 zł.
I Licytacja: 12 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej...)Sygn.akt IX KM 1358/16, przykładowe zdjęcia 12.

- Łazy gm. Jerzmanowice-Przeginia niezabudowana działka nr 12 o powierzchni 0,4566 ha. Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta o długościach boków wynoszących około: 132 m, 37 m, 143 m, 31 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w terenie mieszkalnictwa zagrodowego, jednorodzinnego o symbolu M.
Cena oszacowania: 388.454,00  zł, cena wywoławcza: 194.227,00 zł.
II Licytacja: 9 maja 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 237/15, skrót z operatu .

- Cholerzyn gm. Liszki nieruchomości: 1) działka nr 2342/3 (o pow. 0,08 ha).
Cena oszacowania udziału: 9.742,00 zł, cena wywoławcza: 4.871,00 zł.
2) działka nr 2349/5 (o pow. 0,50 ha).
Cena oszacowania udziału: 478.979,00 zł, cena wywoławcza: 239.489,50 zł.
6) działka nr 2342/1 (o pow. 0,47 ha).
Cena oszacowania udziału: 49.259,00 zł, cena wywoławcza: 24.629,50 zł.
Działki nr 2342/3, 2342/1 znajdują się w terenach oznaczonych ZE3 - obszary zieleni o funkcjach ekologicznych i ochronnych.
Działka nr 2349/5 znajduje się w terenach oznaczonych U/P - obszar kształtowania zabudowy usługowo-produkcyjnej, ponadto w strefie terenów zagrożonych zalewami i narażonych na okresowe podtopienia.
II Licytacja: 11 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2241/14 i inne skrót z operatu (pkt. 1,3), skrót z operatu (pkt.2 ) .

- Pcim gm. Myślenice działka nr 5357/5 wpisana w księdze wieczystej nr KR1Y/00033756/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych,   o powierzchni 0,09 ha, zabudowana budynkiem letniskowym dwurodzinnym (o powierzchni ogólnej 321,1 m2).
Cena oszacowania: 297.000,00 zł, cena wywoławcza: 198.000,00 zł.
II Licytacja: 7 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 181/02, skrót z operatu.

- Bolechowice gm. Zabierzów nieruchomości:
1) działka nr 157/2 o powierzchni 0,53 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 1.338.000,00  zł, cena wywoławcza: 1.003.500,00 zł.
2) udział w wysokości 1/2 części nieruchomości obejmującej działkę nr 157/4 o powierzchni 0,02 ha, stanowiącej drogę dojazdową.
Cena oszacowania: 9.700,00 zł, cena wywoławcza: 7.275,00 zł.
I Licytacja: 25 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KMP 36/11 skrót z operatu .

- Brzoskwinia gm. Zabierzów udział w wysokości 1/4 części nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 545/1 o powierzchni 0,50 ha (regularny kształt zbliżony do prostokąta, o średnich wymiarach 27m x 182m). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w:
- terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług o symbolu M2U (pow. około 0,1850 ha);
- obszarze dróg lokalnych o symbolu KL (powierzchnia około 0,0100 ha);
- terenie użytków rolnych o symbolu RP (powierzchnia około 0,3050 ha);
- strefie zachowania ciągłości ekologicznej (węzły i korytarze ekologiczne).
Cena oszacowania: 66.150,00 zł, cena wywoławcza: 49.612,50 zł.
I Licytacja: 18 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 1181/15, skrót z operatu .

- Zabierzów gm. Zabierzów działka nr 212/1 o powierzchni 0,29 ha, zabudowana kompleksem budynków produkcyjno-magazynowych.
Cena oszacowania: 675.299,00 zł, cena wywoławcza: 450.199,33 zł.
II Licytacja: 31 marca 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2089/15, przykładowe zdjęcia 1, 23, 4.

 

- Zabierzów gm. Zabierzów działka nr 211 o powierzchni 0,43 ha zabudowana budynkiem usługowo-produkcyjnym.
Cena oszacowania: 511.425,00 zł, cena wywoławcza: 340.950,00 zł.
II Licytacja: 31 marca 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 2089/15, skrót operatu.

- Węgrzce przy ul. C12 nr 4 gm. Zielonki kompleks działek nr 179/5 (o powierzchni 0,12 ha), 179/30 (o powierzchni 0,02 ha), zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej.
Cena oszacowania: 650.659,00 zł, cena wywoławcza: 487.994,25 zł.
I Licytacja: 4 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 736/14, IX KM 1904/15, skrót z operatu .

- Zielonki gm. Zielonki działka nr 1446/195 o powierzchni 0,03 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej.
Cena oszacowania: 908.507,00 zł, cena wywoławcza: 605.671,33 zł.
II Licytacja: 4 kwietnia 2017 r. (czytaj dalej ...) Sygn.akt IX KM 3166/05, skrót z operatu.