OGNIVO

Komornik Kraków Dumnicki

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 797 zn. 1 Kpc - poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę. We wniosku należy wskazać poszczególne Banki, do których komornik ma skierować zapytanie.

Wykaz banków wraz z opłatami (.pdf)Komornik Dumnicki