WNIOSKI


AKTUALNOŚCI: od 1 października 2015 roku usługi świadczone przez komornika będą podlegać podatkowi od towarów i usług. Prosimy strony, a w szczególności czynnych płatników podatku VAT (wierzycieli jak i dłużników) o podawanie ich danych (PESEL/NIP) i przesyłanie zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Prosimy o załączanie do każdego wniosku o wszczęcie egzekucji oryginału i kserokopii tytułu/-ów wykonawczego/-ych

Komornik Dumnicki
Komornik Dumnicki