OBSZAR DZIAŁANIA

Komornik Kraków Dumnicki

W zakresie egzekucji z nieruchomości komornik swoją właściwością obejmuje obszar Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy.


Obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy - dla dzielnicy Krowodrza miasta Krakowa (Dzielnica IV, Dzielnica VI, Dzielnica VII) oraz gmin: Czernichów, Krzeszowice, Jerzmanowice-Przeginia, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki - w przypadku egzekucji z nieruchomości, a w innych sprawach:


wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji - Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.).


W przypadku wyboru komornika w w/w trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż "wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji".

Komornik Dumnicki